Slavenā krievu romāna pirmā pilnā redakcija, uzrakstīta 1866. gada nogalē, kuru Tolstojs vēlāk, 1867.–1869. gadā, pārveidoja.

Šo versiju var raksturot trāpīgi un kodolīgi:

1. Divas reizes īsāks un piecas reizes interesantāks.
2. Gandrīz bez filozofiskām atkāpēm.
3. Simt reižu vieglāk lasīt: visi teksti franču valodā aizstāti ar tekstiem krievu valodā paša Tolstoja tulkojumā.
4. Daudz vairāk miera un mazāk kara.
5. Laimīgas beigas.

Tolstoju dzimtas pārstāvis grāfs Nikolajs Tolstojs teicis:
"Tie, kuri nekad nav lasījuši "Karu un mieru", varēs izbaudīt šī slavenā romāna pirmo variantu; tiem, kuri ir lasījuši, būs aizraujoša iespēja to salīdzināt ar kanonisko tekstu."

Pirmā "Kara un miera" versija iepriecinās visus, kas ļoti bīstas sākt un nepabeigt Ļ.Tolstoja slavenā garadarba lasīšanu.

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Krievu literatūra