L. Brīdakas jaunāko dzejoļu krājums, kas izdots sakarā ar dzejnieces 80. gadadienu