E-mācību kursa tehniskās prasības

Lai pilnvērtīgi izmantotu e-mācību kursa iespējas, nepieciešams: