Kas ir vienotā lasītāja karte?

 

Vienotā lasītāja karte ir dokuments, kas kartes lietotājam dod tiesības izmantot projektā "Vienotā lasītāja karte" iesaistīto bibliotēku krājumā esošos informācijas avotus un pakalpojumus.

Projektā iesaistītās bibliotēkas:
 • Daugavpils Universitātes bibliotēka;
 • Latvijas Akadēmiskā bibliotēka;
 • Latgales Centrālā bibliotēka;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka;
 • Latvijas Medicīnas bibliotēka;
 • Latvijas Nacionālā bibliotēka;
 • Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālā bibliotēka;
 • Latvijas Universitātes bibliotēka;
 • Patentu tehniskā bibliotēka;
 • Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka;
 • Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka;
 • Ventspils Augstskolas bibliotēka;
 • Ventspils bibliotēka.
Par Vienotās lasītāja kartes ekvivalentiem tiek atzītas:

 

 • Latvijas Universitātes studentu apliecības;
 • Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās studentu kartes (ISIC);
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes starptautiskās studentu kartes (ISIC);
 • Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskās studentu kartes (ISIC);
 • Ventspils augstskolas starptautiskās studentu kartes (ISIC);
 • Daugavpils universitātes studentu un darbinieku apliecības.
 •  

Vienotās lasītāja kartes noteikumi

 

 Nacionālā bibliogrāfija reģistrē Latvijā izdotos iespieddarbus (grāmatas, periodiskos izdevumus, kartes, notis, rakstus presē u.c.), kā arī elektroniskās publikācijas.

Nacionālā bibliogrāfija neatbild uz jautājumu – kur konkrētajam iespieddarbam var piekļūt, bet tā sniedz autoritatīvas ziņas par valsts izdevējprodukciju, bet nacionālās bibliogrāfijas Letikas daļa arī par nacionālo kultūras mantojumu ārpus Latvijas (ar Latviju saistīto autoru oriģināldarbiem un tulkojumiem, kā arī rakstiem par Latviju).
 
Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze
Datubāzē atradīsiet ziņas par rakstiem laikrakstos, žurnālos, rakstu krājumos par laika periodu sākot no 1989. gada. Sākot no 2005. gada maija ir iespēja no datubāzes pieslēgties Latvijas laikrakstu rakstu pilnajiem tekstiem, izmantojot Lursoft laikrakstu bibliotēku (pakalpojums pieejams reģistrētajiem lietotājiem šajā bibliotēkā).

Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāze
Datubāzē atradīsiet ziņas par Latvijā izdotajām grāmatām un periodiku sākot no 1931. gada (ārpus Latvijas izdoto grāmatu par Latviju un latviešiem apraksti sākot no 1991. gada; turpinājumizdevumu apraksti sākot no 2000. gada).


 


Universālā decimālā klasifikācija (UDK) ir bibliotekārā klasifikācijas sistēma, ar kuras palīdzību ir iespējams klasificēt iespieddarbus, informāciju u.tml., un kuru bibliotēkas Latvijā plaši izmanto savu krājumu organizēšanai. UDK veido jēdzienu un to apzīmējumu (indeksu) uzskaitījums, kas dalīts 10 pamatklasēs. Katru zinātņu nozari un disciplīnu savukārt decimāli iedala apakšklasēs utt.

UDK 10 pamatklases:
0   Vispārīgie jautājumi. Zinātne, zināšanas, organizācija, datorzinātne
1   Filozofija. Psiholoģija
2   Reliģija. Teoloģija
3   Sociālās zinātnes. Tiesības
4   [klase rezervēta klasifikācijas sistēmas attīstībai]
5   Matemātika un dabaszinātnes
6   Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnoloģija
7   Māksla. Brīvā laika pavadīšana. Sports
8   Valoda. Lingvistika. Literatūra
9   Ģeogrāfija. Biogrāfija. Vēsture


 


Starptautiskais grāmatas standartnumurs (ISBN - International standard book number) ir starptautisks standartkods grāmatas vai cita monogrāfiska izdevuma identificēšanai. To veido trīspadsmitciparu skaitlis (līdz 2007. gada 1. janvārim - desmitciparu skaitlis), ko ievada akronīms ISBN. ISBN identificē darba izdevumu, ko publicējis konkrēts izdevējs, un ir unikāls tieši šim izdevumam.
 
Starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs (ISSN - International standard serial number) ir starptautisks standartkods seriālizdevuma identificēšanai. To veido astoņciparu skaitlis, ko ievada akronīms ISSN. ISSN identificē seriālizdevumu, ko publicējis konkrēts izdevējs, un ir unikāls tieši šim izdevumam.
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv