Latvijas standartu izdevējs un izplatītājs – SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs. Standartizācijas birojs". Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas tehniskās komitejas (MABSTK (LVS/STK/22)) izstrādātos un apstiprinātos standartus papīra formā arhīvi, bibliotēkas un muzeji var iegādāties ar 75% atlaidi no noteiktās standarta pamatcenas. Ar standartiem var iepazīties:

 

- SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs. Standartizācijas birojs" Standartu lasītavā,

- Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītavā

 

 

Latvijas standartu statusā reģistrētie nozares standarti

 

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv