Balvu Centrālā bibliotēka izsludina konkursu uz metodiskā darba un komplektēšanas nodaļas vadītāja amatu


Prasības pretendentam: 

augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu amata pienākumus (vismaz 5 gadi bibliotēku darba jomā);

teicamas latviešu valodas zināšanas,  labas angļu valodas zināšanas;

labas datorprasmes, zināšanas par bibliotēku informācijas sistēmām;

augsta saskarsmes kultūra, labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;

spēja patstāvīgi plānot ikdienas darbus, noteikt prioritātes;

vēlama projektu vadīšanas pieredze.


Galvenie darba pienākumi: 

metodiskā un konsultatīvā palīdzība reģiona bibliotēkām;

reģiona publisko bibliotēku darba tehnoloģiju pamatprasību pārraudzība;

informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana publisko bibliotēku darbiniekiem;

bibliotēku darba rādītāju pārraudzība, apkopošana un analīze;

publisko bibliotēku darba un sadarbības koordinācija.

 

Pieteikumā iekļaujamie dokumenti: 

Curriculum Vitae (CV);

Motivēta pieteikuma vēstule;

Izglītības dokumenta kopija

Vīzija par bibliotēkas metodisko darbu ( ne vairāk kā viena A4 lapa).


Pretendentus lūdzam pieteikties līdz 2018. gada 28. maijam, dokumentus iesniedzot personīgi  Balvos, Tirgus ielā 7 , 2.stāvā 20. kabinetā vai sūtot pa pastu ar norādi amatu konkursam.

 

 

OLAINES KULTŪRAS CENTRS piedāvā darbu OLAINES BIBLIOTĒKĀ

Vakance: bibliotekārs – bibliotēku informācijas speciālists

 

Pienākumi:

lietotāju apkalpošana:

- nodrošināt lietotājus ar iespieddarbu krājumu un elektroniskajiem resursiem;

- sniegt nepieciešamo informāciju un bibliotēkas pakalpojumus lietotājiem;

- apmācīt lietotājus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā;

  bibliotēkas krājuma sistematizēšana un kārtošana;

novadpētniecības darba organizēšana, kārtojot, sistematizējot un veidojot novadpētniecības mapju un materiālu aprakstus bibliotēkas datubāzē, popularizējot novadpētniecības materiālu krājumu;

bibliotēku, tās pakalpojumus un krājumu popularizējošas informācijas sagatavošana un ievietošana bibliotēkas vietnēs internetā;

darbs ar lokāliem un tiešsaistes informācijas resursiem, bibliotēku informācijas sistēmām.

 

Prasības:

darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu amata pienākumus (vismaz 2 gadu darba pieredze bibliotēkā);

augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā, vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

teicamas latviešu valodas, labas krievu valodas, vēlamas angļu valodas zināšanas;

labas datorprasmes (MS Office, BIS ALISE, Internets), zināšanas par bibliotēku informācijas sistēmām;

labas komunikācijas un darba organizācijas prasmes, spēja sadarboties, apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem.

 

Novērtēsim:

rekomendācijas vēstuli no iepriekšējā darba devēja;

darba pieredze ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam:

pastāvīgu, stabilu un interesantu darbu;

sociālās garantijas;

labvēlīgu darba vidi;

iespēju profesionāli pilnveidoties.


Ja redzat sevi šajā amatā, savu CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt

līdz šī gada 4. jūnijam Olaines Bibliotēkas vadītājai ar norādi "Pieteikums uz vakanci": Zemgales ielā 24, Olainē, LV-2114 vai elektroniski uz e-pastu: anastasija.kargapolceva@gmail.com

 

Papildinformācijai: tālr. 29465565

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv