Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka aicina darbā vecāko bibliotekāru

(darbam Rēzeknes 2. bibliotēkā – CB filiālē)


Prasības pretendentiem/-ēm:

• augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā tiks vērtēta kā priekšrocība) vai 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē;

• vēlama bibliotekārā darba pieredze;

• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

• vienas svešvalodas zināšanas;

• BIS ALISE prasmes;

• labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

• jaunāko informācijas tehnoloģiju pārzināšana lietotāja līmenī;

• spēja strādāt radoši, komandā, izrādīt iniciatīvu.


Galvenie amata pienākumi:

• bibliotēkas lietotāju apkalpošana, konsultēšana, dokumentu elektroniska izsniegšana un saņemšana;

• lietotāju apkalpošanu automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE; 

• organizēt darbu ar krājumu, nodrošināt tā izmantojamību;

• veikt informatīvo-publicitātes darbu;

• bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumu organizēšana.

 

Iesniedzamie dokumenti:

• Motivācijas vēstule;

• CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);

• Izglītības dokumentu kopijas.

 

Mēs piedāvājam:

• pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);

• stabilu atalgojumu (558 EUR pirms nodokļu nomaksas);

• atbalstu profesionālajā izaugsmē.

 

Ja redzat sevi šajā amatā, dokumentus lūgums iesniegt līdz 2019. gada 23. septembrim Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktorei – Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, sūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (pasta zīmogs 23. septembris) Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, LV 4601, vai uz e-pastu: ruta.suseja@rezeknesbiblioteka.lv


Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni 29446654.

 

 

 

Olaines Kultūras centrs aicina darbā bibliotekāru – bibliotēku informācijas speciālistu Olaines Bibliotēkā (Olainē, Zemgales ielā 24)

  

Pienākumi:

- lietotāju apkalpošana:

     - nodrošināt lietotājus ar iespieddarbu krājumu un elektroniskajiem resursiem;

     - sniegt nepieciešamo informāciju un bibliotēkas pakalpojumus lietotājiem;

      - apmācīt lietotājus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā;

- bibliotēkas krājuma sistematizēšana un kārtošana;

- novadpētniecības darba organizēšana, kārtojot, sistematizējot un veidojot novadpētniecības mapju un materiālu aprakstus bibliotēkas datubāzē, popularizējot novadpētniecības materiālu krājumu;

- bibliotēku, tās pakalpojumus un krājumu popularizējošas informācijas sagatavošana un ievietošana bibliotēkas vietnēs internetā;

- darbs ar lokāliem un tiešsaistes informācijas resursiem, bibliotēku informācijas sistēmām.

 

Prasības:

- darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu amata pienākumus (vismaz 2 gadu darba pieredze bibliotēkā);

- augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

- teicamas latviešu valodas, labas krievu valodas, vēlamas angļu valodas zināšanas;

- labas datorprasmes (MS Office, BIS ALISE, Internets), zināšanas par bibliotēku informācijas sistēmām;

- labas komunikācijas un darba organizācijas prasmes, spēja sadarboties, apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem.

 

Novērtēsim:

- rekomendācijas vēstuli no iepriekšējā darba devēja;

- darba pieredze ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam:

- pastāvīgu, stabilu un interesantu darbu (alga – 723 EUR pirms nodokļu nomaksas);

- sociālās garantijas;

- labvēlīgu darba vidi;

- iespēju profesionāli pilnveidoties.

 

Ja redzat sevi šajā amatā, savu CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt

līdz 25. septembrim Olaines Bibliotēkas vadītājai ar norādi „Pieteikums uz vakanci”: Zemgales ielā 24, Olainē, LV-2114 vai elektroniski uz e-pastu: olaines.bibl@olaine.lv

 

Papildinformācijai: tālr. 29465565

 

 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka izsludina konkursu uz vakanto

Komunikācijas departamenta Norišu centra TEHNISKĀ ORGANIZATORA

(profesijas kods 3332 01) amatu

(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Tehniskā organizatora galvenie amata pienākumi līdzdarbojoties LNB sadarbības partneru, korporatīvo klientu un LNB struktūrvienību LNB telpās realizēto norišu īstenošanā ir:

- pasākumiem nepieciešamo telpu iekārtojuma plānojuma apzināšana, mēbeļu

izvietojuma un nepieciešamo resursu plānošana un saskaņošana;

- telpu iekārtošana: mēbeļu un aprīkojuma pārvietošana, uzstādīšana un novākšana

LNB telpās;

- koordinējošais, kā arī tehniskais atbalsts pasākumu nodrošināšanā LNB telpās;

- pasākumiem paredzēto telpu, kā arī mēbeļu un cita aprīkojuma tehniskā stāvokļa

pārzināšana, uzraudzīšana un uzskaite.

 

Prasības:

- vismaz vidējā profesionālā izglītība;

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

- labas angļu sarunvalodas zināšanas (vismaz B2 līmenis);

- ļoti labas organizatoriskās, sadarbības un komunikācijas spējas;

- savstarpēji saistītu darba procesu izpildes secību pārzināšana, to racionāla organizēšana, prasme noteikt darba prioritātes;

- spēja operatīvi reaģēt stresa un krīzes situācijās;

- atbildības sajūta, rūpība un precizitāte.

 

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu (750–850 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;

- interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un prestižākajām kultūras

iestādēm Latvijā;

- draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule;

- CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);

- izglītības dokumentu kopijas.

 

Pretendentus aicinām pieteikties līdz š. g. 27. septembrim, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi vakance@lnb.lv ar norādi “Tehniskais organizators”.

 

Papildu informāciju par vakanto amata vietu var iegūt, sazinoties ar LNB Norišu centra vadītāju Egilu Štālu, tālruņa numurs: 26522995, e-pasts: egils.stals@lnb.lv.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu, Latvijas Nacionālā bibliotēka informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.

 

 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēka izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto VECĀKĀ BIBLIOTEKĀRA bērnu literatūra nodaļā amatu uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie darba pienākumi:

- Bibliotēkas un literatūras popularizēšanas, lasīšanu veicinošu, tematisku pasākumu organizēšana un vadīšana bērniem un jauniešiem;

- Profesionāla bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas lietotāju apkalpošana un apmācība informācijas resursu lietošanā;

- Sadarbības veidošana ar skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm lasīšanas veicināšanā.

 

Prasības:

- Atbilstoša augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība;

- Vēlama pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem;

- Spēja reaģēt uz bibliotēkas lietotāju pieprasījumiem un vajadzībām;

- Spēja strādāt radoši un izrādīt iniciatīvu;

- Prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši bibliotēkas mērķiem un uzdevumiem;

- Spēja radoši organizēt un vadīt bibliotēkas un literatūras popularizēšanas, lasīšanas veicināšanas, informācijpratības un tematiskus pasākumus bērniem un jauniešiem;

- Labas organizatoriskās, komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar citu institūciju darbiniekiem;

- Apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem, apmeklētājiem un kolēģiem;

- Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas), prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar bibliotēku informācijas sistēmu Alise.

 

Mēs piedāvājam

- Interesantu un atbildīgu darbu;

- Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveides iespējas;

- Mēnešalgu sākot no 520,00 EUR.

 

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- Motivācijas vēstule uz 1 lapas;

- Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);

- Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Pieteikšanās līdz 1.oktobrim.

 

Kontaktpersona Iveta Ozoliņa (e-pasts: biblioteka@aluksne.lv).

 

 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka izsludina konkursu uz vakanto Speciālo krājumu departamenta Letonikas un Baltijas centra Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas GALVENĀ BIBLIOGRĀFA (profesijas kods – 2622 01) amatu

Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

- Kārtot un sistematizēt rokrakstus, t.sk. digitāli dzimušus, veikt rokrakstu uzskaiti un

dokumentāciju;

- Veidot digitālo rokrakstu krātuvi;

- Veidot ierakstus LNB rokrakstu elektroniskajā datubāzē;

- Novērtēt dokumentēto avotu kultūrvēsturisko vērtību un proaktīvi komplektēt tos bibliotēkas krājumam;

- Veidot apkopojošus pārskatus, populāras un zinātniskas publikācijas par rokrakstu krājuma vērtībām;

- Piedalīties stratēģijas un rekomendāciju izstrādē par kultūrvēsturiski nozīmīgu elektronisko dokumentu un datņu kārtošanu, sistematizēšanu, uzskaiti, komplektēšanu, u.c.;

- Apkalpot lasītājus un nodrošināt konsultācijas un uzziņas par LNB reto grāmatu un rokrakstu krājumu klātienē un e-vidē;

- Atlasīt un prezentēt rokrakstus izstādēm un citiem pasākumiem. Piedalīties izstāžu veidošanā;

- Saskaņā ar Arhīvu likumu sadarboties ar Latvijas Nacionālo arhīvu u.c. arhīviem.

 

Prasības pretendentam/-tei:

- Augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs. Augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā, kā arī arhīvistikā un dokumentālistikā tiks uzskatīta par priekšrocību;

- Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

- Vēlama vācu un krievu valodas prasme tekstu lasīšanas līmenī, spēja ar vārdnīcas palīdzību tulkot rokrakstus svešvalodās. Citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;

- Plašas Latvijas kultūras vēstures zināšanas;

- Interese par kultūrvēsturiski nozīmīgu manuskriptu un vizuālo materiālu apstrādi. Zināšanas par paleogrāfijā tiks uzskatīta par priekšrocību;

- Analītiskā domāšana, precizitāte un atbildība par uzticētajiem pienākumiem;

- Prasme strādāt ar plaša apjoma informāciju, analizēt un sistematizēt to, veikt personu biogrāfisko datu vākšanu, prasmi strādāt ar šim nolūkam nepieciešamajiem arhīvu materiāliem un zinātnisko literatūru;

- Pieredze darbā ar atmiņas institūciju rokrakstiem, informācijas sistēmām vai datubāzēm, nošu lasīšanas prasme tiks uzskatīta par priekšrocību;

- Labas datorprasmes (MS Word, Excel), iemaņas darbā ar biroja tehniku.

Elementāras programmēšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;

- Labas komunikācijas spējas ar klientiem, prasme strādāt komandā.

 

Piedāvājam:

- Stabilu atalgojumu (745–1000 EUR pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;

- Interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un prestižākajām kultūras iestādēm Latvijā;

- Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas;

- Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

- Motivēta pieteikuma vēstule;

- CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);

- Izglītības dokumentu kopijas.

 

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019. gada 6. oktobrim, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: vakance@lnb.lv ar norādi “Galvenais bibliogrāfs”.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

 

Papildu informāciju par vakanto amata vietu var iegūt sazinoties ar LNB Speciālo krājumu departamenta Letonikas un Baltijas centra vadītāja vietnieci bibliogrāfiskos jautājumos Renāti Bergu, e-pasts: renate.berga@lnb.lv.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f apakšpunktu, Latvijas Nacionālā bibliotēka informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi. 

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv