Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka uz noteiktu laiku aicina darbā vecāko bibliotekāru CB abonementā 

Prasības:

 

 • augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā tiks vērtēta kā priekšrocība) vai 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē;                                      
 • valsts valodas zināšanas (augstākā pakāpe C līmenis);
 • svešvalodu zināšanas (vēlamas krievu valodas zināšanas);
 • komunikācijas un sadarbības prasmes; 
 • datora lietošanas prasmes (Word, Excel, Power Point);
 • spēja strādāt radoši, komandā, izrādīt iniciatīvu.

 

Vēlamā pieredze un prasmes:

 

 • pieredze bibliotekārajā darbā;            
 • prasme strādāt ar BIS ALISE apakšprogrammām; 
 • spēja pieņemt lēmumus, patstāvīgi organizēt darbu.

 

Galvenie pienākumi:

 

 • bibliotēkas lietotāju apkalpošana, konsultēšana, dokumentu elektroniska  izsniegšana un saņemšana;
 • literatūras izstāžu, apskatu un tematisku pasākumu sagatavošana, organizēšana.

 

Piedāvājam:

 

 • Darbu draudzīgā kolektīvā 
 • Stabilu atalgojumu  
 • Atbalstu profesionālajā izaugsmē

 

 

Pieteikumu un motivācijas vēstuli iesniegt līdz šā gada 25.septembrim Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktorei – Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzekne, LV 4601 vai uz e-pastu: sproge@rezeknesbiblioteka.lv.

 

 

 

Jaunpiebalgas novada dome, izsludina amata vakanci "Bibliotekārs" uz pilnu slodzi Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā līdz 2018.gada 19.augustam

 

Prasības pretendentiem:

• augstākā izglītība vai vidējā speciālā izglītība;

• komunikācijas un sadarbības prasmes;

• spēja pieņemt lēmumus, patstāvīgi organizēt darbu;

• spēja strādāt radoši, komandā, izrādīt iniciatīvu;

• datora lietošanas prasmes (Word, Excel, Power Point);

• valsts valodas zināšanas;

• prasme strādāt par BIS ALISE apakšprogrammām tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Galvenie pienākumi:

• bibliotēkas lietotāju apkalpošana, konsultēšana, dokumentu elektroniska izsniegšana un saņemšana;

• novadpētniecības materiālu apkopošana, sistematizēšana, analītisko aprakstu veikšana;

• piedalīties literatūras izstāžu, apskatu un tematisku pasākumu sagatavošanā, organizēšanā.

 

Atalgojums: EUR 396.00 

 

Motivācijas vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, slēgtā aploksnē, ar norādi "Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas bibliotekāra amata vakancei", jānosūta pa pastu (Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV-4125) vai uz e-pastu: dome@jaunpiebalga.lv, vai jāiesniedz personīgi Jaunpiebalgas novada domē sekretariātā Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, 1.stāva, 11.kabinetā) līdz 2017. gada 15. septembrim. Tālrunis uzziņām 26600039. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2017. gada 15. septembra plkst. 16.00

 

 

 

Latvijas Universitātes Bibliotēka  aicina darbā  bibliotekāru/-i 

 

Galvenie pienākumi:

 

 •  kvalitatīva un operatīva bibliotēkas lietotāju apkalpošana;
 •  profesionāla bibliotēkas pakalpojumu izpilde un to popularizēšana;
 •  bibliotēkas krājuma pieejamības nodrošināšana;
 •  bibliotēkas lietotāju konsultēšana un apmācība informācijas resursu izmantošanā.

 

Galvenās amata prasības:

 

 • augstākā akadēmiskā/augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā;
 • valsts valodas zināšanas C2 līmenī; 
 • angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • orientācija uz lietotāju apkalpošanu. 

 

Piedāvājam:

 

 • darbu uz pārmaiņām orientētā kolektīvā;
 • kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu;
 • profesionālās pilnveides iespējas.

 

Motivācijas vēstuli un CV lūdzu sūtīt uz e-pastu: Marite.Savica@lu.lv

 

 

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv