Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina darbā uz nenoteiktu laiku 

Metodikas nodaļas vadītāju


Galvenie amata pienākumi:

1. Plānot, organizēt un pārraudzīt nodaļas un filiālbibliotēku darbu;

2. Veikt vienotu bibliotēkas metodiskā un tifloloģiskā darba plānošanu un vadību;

3. Apkopot un analizēt bibliotēkas nodaļu un filiālbibliotēku atskaites;

4. Piedalīties bibliotēkas darba procesa nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu izstādē ( bibliotēkas attīstības stratēģija, gada plāni, nolikumi, instrukcijas u.c.);

5. Sastādīt bibliotēkas darba pārskatus un atskaites citām institūcijām;

6. Apmeklēt filiālbibliotēkas, kontrolēt darbu un sniegt metodisko palīdzību;

7. Veikt saraksti ar iestādēm, organizācijām, filiālbibliotēku un nodaļu darbiniekiem, lasītājiem Latvijā un ārvalstīs par bibliotekārā darba un lasītāju apkalpošanas jautājumiem;

8. Sasaukt un vadīt krājuma komplektēšanas komisijas sēdes;

9. Organizēt audiožurnāla "Doma" sagatavošanu un ielasīšanu;

10. Pārraudzīt informācijas ievietošanu bibliotēkas mājas lapā;

11. Organizēt bibliotēkas darbinieku tālākizglītības un apmācību pasākumus;

12. Piedalīties bibliotēkas pasākumu organizēšanā.

 

Prasības:

- augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

- pieredze bibliotekārajā darbā vismaz 3 gadi;

- svešvalodas zināšanas - angļu;

- labas datorprasmes;

- labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

 

Piedāvājam:

- Pilnas slodzes darbu; 

- Atalgojumu bruto - no 900 EUR

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi "Vakance-nodaļas vadītājs" vai iesniegt personīgi Juglas ielā 14, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 2.stāvā direktora kabinetā līdz 2017. gada 20.jūnijam.

 

Papildu informācija pa tālr.: 67531748.

 

 

 

Rīgas Tehniskā universitāte meklē vecāko BIBLIOTEKĀRI darbam RTU Zinātniskās bibliotēkas Ventspils filiālē

 

Atbildības jomas

Palīdzēt realizēt un atbalstīt kvalitatīvu studiju procesu un pētniecības darbu, nodrošinot kvalitatīvu informācijas pieejamību, atrašanu, piedāvāšanu un izguvi. Kā arī - nodrošināt kvalitatīvu bibliotēkas lietotāju apkalpošanu.

Šajos pienākumos ietilpst:

- organizēt un nodrošināt bibliotēkas filiāles darbu;

- veikt filiālē lietotāju informacionālo un bibliotekāro apkalpošanu, bibliotēkas maksas pakalpojumus;
- veikt darbu ar filiāles tradicionālo un elektronisko krājumu.

 

Mēs sagaidām

- augstāko izglītību ( vēlams Bibliotēkzinātnē un informācijā);
- teicamas latviešu valodas un labas svešvalodu zināšanas (angļu valoda un/vai citas);
- vēlama pieredze darbā bibliotēkā (pieredze augstskolas bibliotēkā tiks uzskatīta par priekšrocību);
- izpratne par bibliotēku informācijas sistēmu; darba pieredze ar bibliotēku informācijas sistēmu tiks uzskatīta par priekšrocību;
- izpratne par mašīnlasāmo kataloģizācijas formātu MARC21;
- izpratne par universālo decimālo klasifikāciju;
- informācijpratību;
- labas komunikācijas prasmes;
- spēju strādāt un pieņemt lēmumus patstāvīgi, risināt nestandarta situācijas.

 

Mēs piedāvājam

- darba pieredzi dinamiskā vidē, kurā atbalsta un veicina zināšanu un prasmju attīstību;
- iespēju izrādīt iniciatīvu un dot ieguldījumu bibliotēkas attīstībā;
- iespēju strādāt universitātē, kura 2016. gadā saņēmusi “Labāka darba devēja” statusu (LDDK Gada balva), 2017. gadā atkārtoti ieguva Ģimenei draudzīga komersanta statusu un zelta kategoriju “Ilgtspējas indekss 2017”;
- sociālās garantijas un iespēju izmantot RTU attīstības, sporta un atpūtas infrastruktūru (kā piemēram - iespēja piedalīties dažādos sporta un atpūtas pasākumos).
- darba vieta: Kuldīgas iela 55, Ventspils.

 

Ja Jūs ieinteresēja mūsu piedāvājums, sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli RTU Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@rtu.lv ar norādi “Bibliotekārs” līdz 2017.gada 03.jūlijam. Papildus informācija par vakanci pa tālr. 67089367.

Reģ.Nr. 90000068977

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti klātienes intervijām.

 

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

Ropažu novada bibliotēka aicina darbā
BIBLIOTEKĀRU/I
Prasības:
Augstākā izglītība,
Interese par literatūru
,
Ļoti labas datora lietošanas
un informācijas meklēšanas
prasmes
,
Komunikācijas prasmes, teicama saskarsmes kultūra
,
Spēja uzņemties atbildību, s
trādāt patstāvīgi
,
Spēja strādāt radoši, izrādīt iniciatīvu un organizēt pasākumus.
Kā priekšrocība tiks uzskatīta:
Izglītība bibliotēkzinātnes un/vai informācijas pārvaldības jomā
,
Pieredze darbā ar BIS
Alise,
Pieredze bibliotēkas darbā.
Piedāvājam:
Stabi
lu atalgojumu,
Iesp
ējas profesionāli pilnveidoties,
Pilnas slodzes darbu.
Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
Īss dzīves un darba gaitu apraksts
(
CV
)
,
P
ieteikum
s (motivācijas vēstule),
I
zglītīb
as dokumentu kopijas.
Dokumentus ar norādi „Pieteikums uz vakanci”
iesniegt Ropažu novada bibliotēkā, Sporta ielā 2 k.3,
Ropaži, Ropažu novads, LV
-
2135
personīgi
vai
nosūtīt
elektroniski uz e
-
pastu
dace.smuksa@ropazi.lv
, vai pa pastu
uz iepriekš minēto adresi
līdz
201
6
.gada
5
.
februārim
(pasta
zīmogs)
. Sīkāka informācija pa tālruni
top: 838.317px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.92851);">22084082
top: 838.317px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif;">.
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv