Latvijas Universitātes Bibliotēka  aicina darbā  bibliotekāru/-i 

 

Galvenie pienākumi:

 

 •  kvalitatīva un operatīva bibliotēkas lietotāju apkalpošana;
 •  profesionāla bibliotēkas pakalpojumu izpilde un to popularizēšana;
 •  bibliotēkas krājuma pieejamības nodrošināšana;
 •  bibliotēkas lietotāju konsultēšana un apmācība informācijas resursu izmantošanā.

 

Galvenās amata prasības:

 

 • augstākā akadēmiskā/augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā;
 • valsts valodas zināšanas C2 līmenī; 
 • angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • orientācija uz lietotāju apkalpošanu. 

 

Piedāvājam:

 

 • darbu uz pārmaiņām orientētā kolektīvā;
 • kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu;
 • profesionālās pilnveides iespējas.

 

Motivācijas vēstuli un CV lūdzu sūtīt uz e-pastu: Marite.Savica@lu.lv

 

 

 

 

 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka piedāvā darbu bibliotekāram Uzziņu, konsultāciju un apmācību centrā

 
Darba pienākumi:

 • Nodrošināt lietotājiem interneta pakalpojumu pieejamību;
 • Organizēt  un vadīt 50+ apmācību grupas informācijas meklēšanā un sociālo mediju izmantošanā;
 • Organizēt un vadīt apmācības skolēniem darbā ar datubāzēm;
 • Sniegt lietotājiem konsultācijas tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā;
 • Veikt bibliotēkas lietotāju apmācību bibliotēkas informācijas sistēmas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā, informācijas meklēšanā un izguvē;
 • Veikt uzziņu izpildi;
 • Sniedzamo pakalpojumu popularizēšana sociālajos tīklos;
 • Piedalīties dažādu projektu, kas saistīti ar lasīšanas veicināšanu, izstrādē.


Profesionālās zināšanas un pieredze, prasmes, personības īpašības:

 • Augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • Prasme meklēt informāciju globālajā tīmeklī un tiešsaistes datubāzēs;
 • Prasme izmantot E-pakalpojumus;
 • Prasme izvērtēt lielus informācijas masīvus;
 • Teicamas prasmes darbā ar MS Office un biroja tehniku (kopēšana, skenēšana, drukāšana);
 • BIS ALISE izmantošana;
 • Saskarsmes psiholoģija;
 • Latviešu valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa otrajai pakāpei;
 • Labas organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Vēlamas angļu valodas zināšanas.


Piedāvājam:

 • Darbu dinamiskā organizācijā un draudzīgā kolektīvā;
 • Sociālās garantijas;
 • Darbu mūsdienīgā vidē.


Pieteikumu un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 31. jūlijam plkst. 18:00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā 1905. gada ielā 6 vai sūtot uz e-pastu Laima.Ostele@kuldiga.lv. Tālrunis informācijai: 26477986.

 

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka uz nenoteiktu laiku darbā aicina BIBLIOTEKĀRU Daugavpils filiālbibliotēkā

 

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt filiālbibliotēkas lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu;
 • veikt bibliotekārā darba uzskaiti;
 • uzturēt kārtībā filiālbibliotēkas krājumu, nepieciešamos katalogus un kartotēkas, veikt krājuma uzskaiti, krājuma noformēšanu;
 • sniegt lasītājiem priekšā lasīšanas pakalpojumus;
 • konsultēt lasītājus datoru un programmu lietošanas jautājumos;
 • veikt lasītāju apkalpošanu, piegādājot literatūru pa pastu uz lasītāju dzīvesvietām;
 • organizēt un vadīt literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus u.c. aktivitātes lasītājiem;
 • popularizēt bibliotēkas darbu, vākt un apkopot filiālbibliotēkas vēsturi;
 • nepieciešamības gadījumā veikt filiālbibliotēkas vadītājas uzdotos papildu darbus savas kompetences ietvaros;
 • celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos;
 • sadarboties ar citiem Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbiniekiem, Latvijas Neredzīgo biedrības struktūrvienībām, Latgales Centrālo bibliotēku u.c. iestādēm.

 

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • pieredze bibliotekārajā darbā vēlama vismaz 1 gads;
 • valsts valoda 3. līmenī un vismaz viena svešvaloda;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

 

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu;
 • atalgojumu bruto - no 710 EUR.

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-bibliotekārs” vai iesniegt personīgi Juglas ielā 14, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 2. stāvā direktora kabinetā vai Čiekuru ielā 5 dz. 13, Daugavpilī, līdz 2017. gada 21. augustam.

 

Papildu informācija pa tālr. 67531748 (Rīgā) vai 65439748 (Daugavpilī).

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv