Saldus pilsētas bibliotēka (reģ. Nr. 90009114646) piedāvā bibliotekāra amata vietu datu apstrādes nodaļā

 

Galvenie amata pienākumi: strādāt ar bibliotēkas datubāzēm un novadpētniecības krājumu.


Galvenās prasības: 

• prasme strādāt precīzi un radoši, 

• labas komunikācijas un darba organizācijas prasmes, spēja sadarboties, 

• apņēmība apgūt un papildināt profesionālās zināšanas uzticēto pienākumu veikšanai, 

• labas datorprasmes un teicamas latviešu valodas zināšanas. 

 

Par priekšrocību uzskatīsim svešvalodu zināšanas, projektu pieredzi, īpašu ieinteresētību novadpētniecības darbā.

 

Speciālistam noteiktās izglītības prasības – vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība vai vidējā izglītība un apņemšanās apgūt zināšanas profesionālajās mācību programmās. 

 

Pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu līdz 2018. gada 21. septembrim Saldus pilsētas bibliotēkā, adrese: Saldū, Tūristu ielā 3, LV-3801, vai jānosūta elektroniski: biblioteka@saldus.lv

 

Tālruņi uzziņām: 63807144; 63824901; 25479837

  

  

 

OLAINES KULTŪRAS CENTRS piedāvā darbu OLAINES BIBLIOTĒKĀ

vakance: bibliotekārs – bibliotēku informācijas speciālists

 

Pienākumi:

lietotāju apkalpošana:

- nodrošināt lietotājus ar iespieddarbu krājumu un elektroniskajiem resursiem;

- sniegt nepieciešamo informāciju un bibliotēkas pakalpojumus lietotājiem;

- apmācīt lietotājus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā;

bibliotēkas krājuma sistematizēšana un kārtošana;

novadpētniecības krājuma organizēšana, novadpētniecības mapju un materiālu aprakstu veidošana bibliotēkas datubāzē; 

bibliotēku, tās pakalpojumus un krājumu popularizējošas informācijas sagatavošana un ievietošana bibliotēkas vietnēs internetā;

darbs ar lokāliem un tiešsaistes informācijas resursiem, bibliotēku informācijas sistēmām.

 

Prasības:

darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu profesionālai amata pienākumu pildīšanai (vēlama vismaz 2 gadu darba pieredze bibliotēkā);

augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā, vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā (var būt studējošais šajā jomā);

teicamas latviešu valodas, labas krievu valodas, vēlamas angļu valodas zināšanas;

labas datorprasmes (MS Office, BIS ALISE, Internets); zināšanas par bibliotēku informācijas sistēmām;

labas komunikācijas un darba organizācijas prasmes, spēja sadarboties, apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem.

Novērtēsim:

rekomendācijas vēstuli no iepriekšējā darba devēja;

darba pieredze ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam:

pastāvīgu, stabilu un interesantu darbu;

sociālās garantijas;

labvēlīgu darba vidi;

iespēju profesionāli pilnveidoties.

 

Ja redzat sevi šajā amatā, savu CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt

līdz š. g. 24. septembrim Olaines Bibliotēkas vadītājai ar norādi „Pieteikums uz vakanci”: Zemgales ielā 24, Olainē, LV-2114 vai elektroniski uz e-pastu: anastasija.kargapolceva@gmail.com

 

Papildinformācijai: tālr. 29465565

 

 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža aicina darbā bibliotekāru uz noteiktu laiku līdz ~ 2019.gada decembrim (uz bērna kopšanas atvaļinājumā esoša darbinieka aizvietošanu) ar augstāko izglītību bibliotēkzinātnēs un informācijā vai pēdējo kursu studentu

 

Galvenie darba pienākumi:

•  lietotāju apkalpošana:

- nodrošināt lietotājus ar iespieddarbu krājumu un elektroniskajiem resursiem;

- sniegt nepieciešamo informāciju un bibliotēkas pakalpojumus lietotājiem;

- apmācīt lietotājus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā;

•  bibliotēkas krājuma sistematizēšana un kārtošana; cirkulācija BIS Alise.

•  koledžas bibliotēkas darbības nodrošināšana atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

 

Prasības:

•  labā lietotāja līmenī strādāt ar datortehniku un citu biroja tehniku;

•  labas datorprasmes (MS Office, Internets); 

•  pieredze darbā ar BIS Alise;

•  labas zināšanas informācijas meklēšanā;

•  labas komunikācijas un darba organizācijas prasmes, spēja sadarboties, apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem.

 

Piedāvājam:

•  Summētu darba laiku (līdz 20 stundām nedēļā); (darbs sestdienā (6 stundas) un atlikušās dienas / stundas pēc vienošanās);

•  Labiekārtotu un modernu darba vietu;

•  Algu 4.50 euro/h pirms nodokļu nomaksas;

•  Atvaļinājumu – 2 mēneši.

 

Savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums uz vakanci” sūtīt uz e-pastu:  raivis.davidsons@rmkoledza.lv vai biblioteka@rmkoledza.lv  līdz 2018.gada 15.oktobrim.


Papildinformācijai: 67537672 vai mob.tel.: 28342772 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina darbā uz nenoteiktu laiku Sistēmbibliotekāru

 

Galvenie amata pienākumi:

1. Apstrādāt BIS datus par krājuma kustību – jaunieguvumiem, norakstītajiem informācijas nesējiem. Uzraudzīt krājuma uzskaiti. 

2. Novērst kļūdas sistēmas darbībā, testēt jaunākas versijas, pilnveidot BIS iespējas gan darbiniekiem, gan lietotājiem. 

3. Apmācīt un konsultēt darbiniekus sistēmas lietošanā. Sadarbībā ar sistēmas izstrādātājiem, sniegt darbiniekiem savlaicīgu informāciju par sistēmas jauninājumiem.

4. Veikt labojumus iepriekšējo gadu ierakstos Katalogā. 

5. Patstāvīgi organizēt savu darbu, atbildēt par paveiktā kvalitāti. 

6. Piedalīties bibliotēkas krājuma dokumentu izstrādē, citos ar Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbu saistītos procesos – krājuma attīrīšanā, sakārtošanā, inventarizācijās u.c. 

7. Piedalīties bibliotēkas un citu institūciju organizētās mācību programmās, semināros un citos profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumos.

 

Prasības:

augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

pieredze bibliotekārajā darbā vismaz 3 gadi;

svešvalodas zināšanas – angļu un krievu;

labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;

labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

 

Profesionālā kvalifikācija:

Ir darbam nepieciešamā izglītība un pamatzināšanas par bibliotēkas informācijas sistēmas pamatprincipiem. Pārzina nozares terminoloģiju, informācijas apstrādi un ievadi elektroniskajās datu bāzēs. Prot pielietot datorprogrammas un IKT līdzekļus darba procesu veikšanā. 

 

Piedāvājam:

Pilnas slodzes darbu; 

Atalgojumu bruto - no 950 EUR


CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-sistēmbibliotekārs” vai iesniegt personīgi Strazdumuižas ielā 80, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 3.stāvā 325. kabinetā līdz 2018.gada 5.oktobrimPapildu informācija pa tālr. 67531748.

 

 

 

Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina darbā informācijas speciālistu/-i

 

Galvenie pienākumi:

• kvalitatīva un operatīva bibliotēkas lietotāju apkalpošana;

• profesionāla bibliotēkas pakalpojumu izpilde;

• bibliotēkas krājuma pieejamības nodrošināšana;

• bibliotēkas lietotāju konsultēšana informācijas resursu izmantošanā.


Galvenās amata prasības:

• augstākā akadēmiskā/augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā;

• valsts valodas zināšanas C2 līmenī; 

• angļu valodas zināšanas B2 līmenī;

• komunikācijas un sadarbības prasmes;

• orientācija uz lietotāju apkalpošanu. 

 

Piedāvājam:

• darbu uz pārmaiņām orientētā kolektīvā;

• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu;

• profesionālās pilnveides iespējas.


Motivācijas vēstuli un CV līdz 2018. gada 5. oktobrim lūdzu sūtīt uz e-pastu: Marite.Savica@lu.lv 

  
 
 
Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina darbā bibliotekāru/-i 
 
Galvenie pienākumi:
• kvalitatīva un operatīva bibliotēkas lietotāju apkalpošana;
• profesionāla bibliotēkas pakalpojumu izpilde un to popularizēšana;
• bibliotēkas krājuma pieejamības nodrošināšana;
• bibliotēkas lietotāju konsultēšana un apmācība informācijas resursu izmantošanā.
 
Galvenās amata prasības:
• augstākā akadēmiskā/augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā;
• valsts valodas zināšanas C2 līmenī; 
• angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
• komunikācijas un sadarbības prasmes;
• orientācija uz lietotāju apkalpošanu. 
 
Piedāvājam:
• darbu uz pārmaiņām orientētā kolektīvā;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu;
• profesionālās pilnveides iespējas.
 
Motivācijas vēstuli un CV līdz 2018. gada 5. oktobrim lūdzu sūtīt uz e-pastu: Marite.Savica@lu.lv
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv