Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijklubs “Gūtenberga galaktika” aicina uz sanāksmi "Tradīcijas un metamorfozes Latvju Tekstos" 2010.gada 20.oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Eiropas Padomes informācijas birojā (K.Barona ielā 14, trešajā stāvā)

2010.gada septembrī ceļu pie lasītājiem sācis jauns literatūras žurnāls “Latvju Teksti”, kas iznāks vismaz četras reizes gadā. Tā galvenais mērķis: atspoguļot mūsdienu latviešu rakstniecības daudzveidību un dinamiku, kā arī aktivizēt literāro procesu.

Jauna literatūras žurnāla iznākšana kā literātiem, tā lasītājiem ir iepriecinoša vēsts, jo patlaban periodikas klāsts šajā nozarē strauji sarūk. “Tik trūcīgi ar literārajiem izdevumiem Latvijā nav bijis pat kara laikā. Ekonomiskā nabadzība veicina intelektuālo nabadzību, tukšuma sajūtu, vienaldzību”, paziņojumā presei atzīst “Latvju Tekstu” galvenais redaktors, dzejnieks un tulkotājs Gundars Godiņš. Nacionālās literatūras procesu jau kopš 20.gadsimta 40.gadiem nepārtraukti reprezentē mēnešraksts “Karogs”. Krīzes ietekmē tas nonācis nopietnās naudas grūtībās un tā turpmākā iznākšana ir apdraudēta. Literatūras norises plaši atspoguļo arī laikraksts “Kultūras Forums”, diemžēl tā redakcija paziņojusi par savas darbības pārtraukšanu no 2011.gada janvāra. Literatūras un filozofijas cienītājiem tiek piedāvāts arī portāls “¼ Satori,” kas teicami rosina garīgo apetīti, bet nevar to pilnībā apmierināt formāta specifikas dēļ.

Kāds ir “Latvju Tekstu” veidotāju skatījums uz mūsdienu latviešu kultūras un literatūras procesiem? Vai žurnālam būs sava specializācija teju kailajā literārās periodikas nozarē? Vai latviešiem ir izredzes sasniegt citas attīstītās Eiropas tautas, piemēram, igauņus, literatūras un grāmatniecības daudzveidībā? Uz sarunu par šiem jautājumiem esam aicinājuši “Latvju Tekstu” galveno redaktoru Gundaru Godiņu. Viņš ir viens no aktīvākajiem igauņu, somu literatūras tulkotājiem un popularizētājiem Latvijā. Bijis kultūras atašejs Latvijas vēstniecībā Igaunijā. No 1987.līdz 1991.gadam vadīja avangardistiskā kultūras žurnāla “Avots” nodaļu. Žurnāls “Avots” bija spilgta, bet īsa kultūras apjēgsmes manifestācija mūsu nācijas jaunākā laika vēsturē. Tā lappusēs tika publicēti tumšajos padomju gados noklusētu vai pat aizliegtu autoru darbi vai to fragmenti (piemēram, latviešu trimdas dzeja un informācija par to), dziļi un atklāti atspoguļoti un vērtēti vēstures, kultūras un literatūras procesi.

Gaidīti visi interesenti. Uz tikšanos 20.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā!

Ziņu sagatavoja:
Diskusijkluba sekretariāts:
LNB Bibliotēku attīstības institūta Pētniecības un informācijas nodaļa
Tērbatas iela 75; Tel./fakss: 6 7312793; 67312807
E-pasts: jana.dreimane@lnb.lv
http://www.lnb.lv