Latvijas Akadēmiskā bibliotēka un Valsts arhīvu sistēmas centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija 2008. gada 9. oktobrī turpina lekciju ciklu par tēmu "Preventīvā konservācija – 21. gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā".
Seminārs notiks Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas telpās – Rīgā, Rūpniecības ielā 10. Reģistrācijas sākums plkst. 12.00.
 
2008. gada 3. semināra tēmas:
 1. Ieskats 2008. gada vispasaules arhīvistu kongresa materiālos: preventīvās saglabāšanas teorija, tās praktiskais pielietojums
  Māra Sprūdža, Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurā-cijas laboratorijas direktora vietniece, inženierzinātņu maģistre;
 2. Papīra izgatavošanā un restaurācijā lietoto adhezīvu (līmvielu) raksturojums
  Inga Šteingolde, Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas Dokumentu restaurācijas sektora vadītāja, inženieru zinātņu maģistre;
 3. Restaurātoru apmācības un kvalifikācijas vērtēšanaas sistēma Latvijā
  Inta Rudzīte, Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurā-cijas laboratorijas direktore, restaurators – eksperts;
 4. Nacionālā Mākslas muzeja krājuma saglabāšana darba prakse
  Velga Opule, Nacionālā Mākslas muzeja Restaurācijas daļas vadītāja, restauratore – meistare.

Semināru cikls ir paredzēts visu līmeņu bibliotēku, arhīvu, muzeju speciālistiem.

2008. gadā ir ieplānotas četras tikšanās reizes – 4. aprīlī, 29. maijā, 9. oktobrī un 28. novembrī. 2008. gada pēdējais seminārs plānots 27. novembrī ar nelielu testu un apliecību izsniegšanu noslēgumā.
 
Laipni aicināti uz šo semināru cikla trešo tikšanās reizi 9. oktobrī Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā!
 
 
Informāciju sagatavoja: 
 
Inta Rudzīte
Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktore, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Krājuma saglabāšanas nodaļa vadītāja
 
Jānis Ezers
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietnieks