No 2008. gada 15. līdz 28. septembrim Latvijas Nacionālās bibliotēkas Jaunākās literatūras izstādē – lasītavā (K. Barona ielā 14, 4. stāvā) skatāma Baltu vienības dienai veltīta izstāde. Tajā eksponētas grāmatas no bibliotēkas krājuma un fotogrāfijas no Folkloras informācijas centra rīkotajām Baltu kultūras dienām` 2008.
Pirms 772 gadiem (1236. g. 22. septembrī) notika Saules kauja, kurā baltu tautas – lietuvieši un zemgaļi sakāva Zobenbrāļu ordeni. Tā bija vislielākā Zobenbrāļu un vācu krustnešu militārā neveiksme 13. gs.
 
Zinātnieku vidū nav vienota uzskata par kaujas norises vietu: daļa uzskata, ka hronikās minētā Saule ir Vecsaule netālu no Bauskas, bet vairums tomēr domā, ka kauja notikusi Lietuvā, Šauļu apkārtnē. Lai gan hronikas nesniedz pilnīgu informāciju par šo notikumu, tomēr ir skaidrs, ka šajā kaujā izpaudās sadarbība starp divām baltu tautām – žemaišiem un zemgaļiem. Arī vairākās citās kaujās pret krustnešiem baltu tautas cīnījās par savu brīvību kopīgiem spēkiem.
 
Izstādē var aplūkot vairāk nekā 40 grāmatu latviešu, vācu un angļu valodā  par baltu senvēsturi un Saules kauju. Ekspozīcijā  izvietoti vēstures avotu "Indriķa hronika", "Atskaņu hronika" un "Livonijas hronika" jaunākie  izdevumi, baltu tautu izcelšanās un baltu etniskās vēstures pirmssākumu pētnieces, lietuviešu zinātnieces M. Gimbutienes grāmatas, pasaules tautu kultūras pētnieka, Indijas zinātnieka  S.K. Čaterdži, kā arī vairāku Latvijas autoru (I. Šterna, A. Grīna, R. Kēņina) u.c. vēsturnieku pētījumi par baltu tautu senvēsturi, zobenbrāļu un vācu ordeņiem, Livoniju, baltu atbrīvošanās cīņām, senpilīm un senajām baltu rotām.
 
Plašāku lasītāju loku varētu ieinteresēt bagātīgi ilustrētā lietuviešu autoru Z. Zinkēvičiusa, A. Luhtanasa un G. Česnisa grāmata "No kurienes mēs nākam", K. Fimbera vēsturiskais romāns "Saules kauja", M. Lindes grāmata par baltiem, kā arī citi izdevumi.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inna Kaše
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sociālo zinātņu nodaļa