No 17. līdz 19. septembrim Valmieras integrētajā bibliotēkā notiks Ziemeļvalstu un Baltijas valstu apvienoto bibliotēku tīkla CombiLib ikgadējā sanāksme "Vienotības spēks mainīgajā pasaulē. Pilsētu un reģionālo augstskolu apvienotās bibliotēkas. Ieguvumi. Izaicinājumi".
Apvienotās bibliotēkas kā augstskolas zinātniskās un publiskās bibliotēkas sadarbības modeli Ziemeļvalstīs sāka izmantot pagājušā gadsimta 80. gados. To veicināja strauji augošais iedzīvotāju pieprasījums pēc jauniem informācijas pakalpojumiem un atbalsta mūžizglītības procesā, kā arī jaunu reģionālo augstskolu dibināšana. Apvienoto bibliotēku sadarbības pamatprincips – turpinot darboties kā patstāvīgas organizācijas, bibliotēkas tiek izvietotas vienā ēkā, profesionāli sadarbojas, racionāli izmantojot finansu un personālresursus un paplašinot piedāvātos pakalpojumus.

Iniciatīvu par apvienoto bibliotēku tīkla CombiLib (http://www.combilib.net) izveidi 2005. gadā uzņēmās Harnosandas apvienotā bibliotēka, uzaicinot līdzdarboties bibliotēkas no Skandināvijas un Baltijas valstīm. Latviju tīklā pārstāv Valmieras integrētā bibliotēka un Ventspils  bibliotēka. 1996. gadā Valmierā un Ventspilī tika dibinātas reģionālās augstskolas, abās pilsētās bibliotēku tīklu paplašināja augstskolu bibliotēkas. Pilsētās ir atšķirīga bibliotēku darba organizācija, tomēr tās vieno zinātniskās un publiskās bibliotēkas sadarbība kā attīstības virziens.
  
Tīkla dalībnieki uz ikgadējo tikšanos pulcējušies Harnosandā un Visbijā Zviedrijā, Drammenā Norvēģijā. 2008. gadā sanāksmi organizē Valmieras integrētā bibliotēka. 

Sanāksmes diskusijas tēmas: apvienoto bibliotēku  sadarbības procesa organizācija, finansējuma avoti, apmācības informācijas resursu lietošanā dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem, bibliotēkas loma mūžizglītības procesos, klientu novērtējums piedāvātajiem pakalpojumiem, darbinieku piederības izjūta organizācijai, savstarpējā komunikācija, jaunu tradīciju veidošanās, idejas sadarbībai kopīgos nākotnes projektos.
 
 

Informāciju sagatavoja:
Daiga Rokpelne
Valmieras bibliotēkas direktore 
Tālr.: 29446084