Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds laidis klajā:
 • Gunitas Briedes pētījums par papardēm, kas veikts daudzu gadu garumā (1967.–1990.), jo papardes aug ļoti lēni: "Dārza papardes un zāļveida ziemcietes",
 • Rakstu krājums "Latvija 2020. Nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij", tajā dažādu politikas jomu eksperti izvērtējuši Latvijas pašreizējo situāciju un analizējuši aktuālās tendences pasaulē,
 • "Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca", 1. sējums "Kristietība" (A-Č), Leona Gabriela Taivāna redakcijā,
 • Latvijas Universitātes 90 gadu jubilejai veltīts bibliogrāfiskais rādītājs "Latvijas Universitātē izstrādātās vai aizstāvētās disertācijas",
 • Vodemāra Spuņģa veidotais mācību līdzeklis, kas noderēs arī ikvienam interesentam "Slīteres nacionālā parka biotopu bezmugurkaulnieku (invertebrata) fauna un ekoloģija",
 • Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks un kultūrvēsturisks izdevums "Ceļš", Nr. 58. Savu saturisko ievirzi krājums ieguvis no starptautiskās konferences "Kāpēc teologi runā par Dievu, runājot par cilvēku?",
 • Latvijas Universitātes rakstu 736. laidiens "Socioloģija": Socioloģijai Latvijā – 40,
 • Latvijas Universitātes rakstu 729. laidiens "Psiholoģija",
 • Latvijas Universitātes rakstu 722. laidiens "Orientālistika",
 • Latvijas Universitātes rakstu 735. laidiens "Medicīna",
 • Latvijas Universitātes rakstu 731. laidiens "Literatūrzinātne, folkloristika, māksla". Tas veltīts krājuma "Tā Neredzīgā Indriķa dziesmas" (1806) – 200 gadiem un Jura Alunāna krājuma "Dziesmiņas" 150. gadskārtai,
 • Rakstu krājums angļu valodā "Manufacturing Ebemy Images? Russian Media Portoyal of Latvia", Nila Muižnieka redakcijā,
 • Rakstu krājums, veltīts sieviešu vietai un lomai Baltijas valstīs, "Gender matters in the Baltic", izdots angļu valodā,
 • Renāra Danelsona pētījums, publicēts angļu valodā "Moldova, Minorities and the International Communities",
 • Rakstu krājuma "Politikas zinātnes jautājumi. Alternatīva" 6. laidiens. Rakstu autori, 11 jaunie politologi aplūko aktuālos jautājumus Latvijas un pasaules politikā,
 • Plašs Viktora Ivbuļa apcerējums "Pagātne un tagadne neatkarīgajā Indijā (1947-2007)". Grāmatā aplūkota Indijas dzīve tās visdažādākajos aspektos. Grāmatā iekļauts arī glosārijs,
 • Tūra Selgas mācību līdzeklis citoloģijas un šūnu bioloģijas kursa apguvei "Šūnu bioloģija".
Iznācis literatūras mēnešraksta "Karogs" septembra numurs. Tajā sniegts ieskats Andra Kolberga jaunajā kriminālromānā "Sarkans automobilis melnā naktī", Dzejas dienu viesu – citu valstu dzejnieku teksti, recenzijas un literatūras jaunumi.
 
Apgāds "Liels un mazs":
 • Iepazīstina ar jaunu autori – Mairu Dobeli. Maira mācās dokumentālā kino režiju Helsinku mākslas un dizaina universitātē. Pirmā grāmata "Nepareizas dzīves skola" domāta ļoti prasīgiem lasītājiem – pusaudžiem,
 • Mazākus lasītājus iepriecinās "Sliņķu pasakas", ko sarakstījis Lietuvas eksprezidents Vītauts Landsberģis un sirsnīgi un jautri ilustrējis Ķēstutis Kasparavičs.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija