Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļa informē Latvijas bibliotēkas, ka 2008. gada 28. augustā publicēts un SIA "Latvijas Standarts" reģistrējis standartu – "LVS ISO/TS 23081-2:2008: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldības procesi. Dokumentu metadati. 2. daļa: Konceptuālie un ieviešanas jautājumi".
Šī tehniskā specifikācija ir daļa no ISO 23081 dokumentu metadatu sērijas. Pamatojoties uz ISO 23081-1:2006, šī tehniskā specifikācija nodrošina noteikto dokumentu pārvaldības metadatu shēmu galveno principu sīkāku izskaidrošanu, piedāvā organizācijām šo shēmu izstrādāšanas un attīstīšanas praktiskas vadlīnijas, kā arī risina jautājumus, kas saistīti ar metadatu ieviešanu un ilgstošu pārvaldību.

Tehniskā specifikācija paredzēta:
  • dokumentācijas profesionāļiem, kas ir atbildīgi par dokumentu pārvaldības metadatu definēšanu visos kopu līmeņos vai nu biznesa sistēmā, vai arī īpašā dokumentu lietojumprogrammā, kā arī personām, kam organizācijā uzdots pārvaldīt visus dokumentus,
  • sistēmu/biznesa analītiķiem, kas atbildīgi par dokumentu pārvaldības metadatu identificēšanu biznesa sistēmās,
  • dokumentācijas profesionāļiem vai sistēmu analītiķiem, kas nodarbojas ar sistēmu sadarbspējas jautājumiem arī attiecībā uz dokumentiem,
  • to lietojumprogrammu pārdevējiem un piegādātājiem, kam vajadzētu nodrošināt metadatu radīšanu, tveršanu un pārvaldību ilgākam laika posmam.
Latvijas standartu izdevēja un izplatītāja – SIA "Latvijas Standarts" Informācijas fondā (Kr. Valdemāra ielā 157, 1. stāvā) var iegādāties visus Latvijas, starptautiskos (ISO, IEC) un Eiropas (CEN, CENELEC, ETSI) standartus. Citu valstu standartizācijas organizāciju standartus, kuri nav LVS fondā, var pasūtīt, apmaksājot ar standartu piegādi saistītos izdevumus.

Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas tehniskās komitejas (MABSTK) izstrādātos un apstiprinātos standartus (drukātās versijas) arhīvi, bibliotēkas un muzeji var iegādāties ar 75% atlaidi no noteiktās standarta pamatcenas.
 

Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312796