2010. gada 20. oktobrī Latvijas Nacionālā bibliotēka organizē mācību semināru publisko bibliotēku krājuma veidošanas speciālistiem.

 

Seminārs notiks no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē (Rīgā, Tērbatas ielā 75).

 

Darba kārtība:
• Bibliotēkas krājuma veidošanas koordinācija un pārvaldība
• Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politikas izstrāde
• MK noteikumi NR.317 „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”
• Skolas bibliotēkas krājums un tā uzskaite
• Bērnu bibliotēkas krājums
• Profesionālās literatūras apskats
• Diskusija

 

Semināra mērķauditorija – reģiona galvenās bibliotēkas speciālisti.

 

Semināru organizē Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāju Eviju Vjateri (tālr.: 67969130; e-pasts: evija.vjatere@lnb.lv).