Latvijas Republikas Patentu valdes Patentu tehniskā bibliotēka, atzīmējot izgudrotāja Rīgas Tehniskās universitātes profesora Jāņa Greivuļa 70 gadu jubileju, rīko izstādi "Izgudrotājam profesoram Jānim Greivulim – 70".
Izstāde būs skatāma Patentu tehniskās bibliotēkas telpās Rīgā, Šķūņu ielā 17 (2. st.) no 2008. gada 8. septembra līdz 31. oktobrim darbdienās no plkst. 10:00-18:00. 
 
Rīgas Tehniskās universitātes profesors Jānis Greivulis ir veicis zinātniskos pētījumus elektroenerģētikā, elektrotehnikā, elektronikā un alternatīvajā enerģētikā. Viņam pieder 61 Latvijas patents un 96 PSRS autorapliecības minētajās jomās. Jānis Greivulis ir publicējis vairāk nekā 280 zinātniskos darbus Latvijā un ārvalstīs elektriskās piedziņas, automātikas un alternatīvās enerģētikas jomā.
 
Patlaban Jānis Greivulis ir Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras pasniedzējs. Jānis Greivulis ir Latvijas Enerģētiķu biedrības sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Ordeņu brālības, Latvijas Zinātnieku savienības, Latvijas Enerģētiķu biedrības un Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas biedrs. Viņš ir ievēlēts par  Rīgas Tehniskās universitātes Senāta un Akadēmiskās sapulces locekli, Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes Domes locekli, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes un Latvijas Jūras akadēmijas paplašinātās padomes locekli, profesoru un promocijas padomes locekli elektrotehnikā, kā arī piedalās starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā.
 
Profesors Jānis Greivulis par ieguldījumu zinātnes attīstībā ir saņēmis atzinības un apbalvojumus: 1985. gadā – Latvijas PSR Nopelniem bagātā izgudrotāja goda nosaukumu, 1996. gadā  –  Latvijas Automātikas nacionālās organizācijas balvu par jūras viļņu enerģijas izmantošanas iespējām, 1998. gadā – IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un Kembridžas bibliogrāfiskā centra gada zinātnieka nosaukumu. 2000. gadā LR Patentu valdes un Latvijas Zinātņu akadēmijas kopīgi organizētajā konkursā par labāko 1999. gada nacionālo izgudrojumu Jānis Greivulis, Roberts Bubnovs un Aleksandrs Terebkovs saņēma diplomu par izgudrojumu "Dīzeļa palaišanas iekārta".
 
Profesora Jāņa Greivuļa 70 gadu jubilejā Patentu tehniskā bibliotēka ir sagatavojusi biobibliogrāfisko rādītāju "Profesors Jānis Greivulis".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Indra Butkāne
LR Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas Patentu informācijas nodaļas eksperte
Tālr: 67226628