5. septembrī Dikļos plkst. 11:00 Vika pasaku parkā notiks II Vislatvijas bērnu literatūras svētki – "Bērnu literatūras Maģija."
Atklāšana plkst. 11:00, kuras ietvaros tiks atklāts jaunais Vika pasaku parka tēls "Dinītis". Dinīti veidojis koktēlnieks Rihards Vidzickis, skulptūra ir četru metru augstumā kā kosmiska būtne ar spēku un spēju pārvietoties starpplanētu telpā neticamā ātrumā.
 
Pēc atklāšanas pasākuma dalībnieki dosies uz J. Neikena pamatskolu, kur literatūras talanti, darbosies bērnu radošajās darbnīcās, VIKA, Māra Runguļa un Maijas Laukmanes vadībā. Radošajās darbnīcās dalību ņems arī 25 jauno literatūras talantu konkursa dalībnieki no visiem Latvijas novadiem, kuri iesnieguši darbus daiļdarbu konkursam, kas maijā tika izsludināts divos žanros prozā un dzejā, trīs nominācijās katrā žanrā, proti, "Čengura ķepa", "Plestiķa smaids" un "SantUka sirds". Pieaugušie, paralēli bērnu radošajām darbnīcām, piedalīsies diskusijās par literatūras lomu uz bērnu rakstura iezīmju veidošanos. Diskusiju lektori Aija Kalve - RPIVA docente, Silvija Tretjakova - LNB, bērnu literatūras centra vadītāja, Arvīds Ulme un Inita Hihalovska. Plkst. 16 00 paredzēts Bērnu radošo darbnīcu veikuma lasījumi un izvērtēšana, kā arī Vislatvijas Jauno Literatūras Talantu konkursa uzvarētāju apbalvošana, piešķirot rakstnieka VIKA specbalvas labākajiem literatūras talantiem - trīs nominācijās katrā žanrā: "Čengura ķepa", "Plestiķa smaids" un "SantUka sirds". Jāpiebilst, ka nominācijas balstītas uz Vika daiļdarbu tēliem no Vika pasaku parka:
  • 1. balva "Čengura ķepa" tiks piešķirta par integrēšanās tēmas interesantāko risinājumu, ar integrāciju saprotot citādu uzskatu (arī izskata) viedokļu, rīcības nesēju akceptēšanu, toleranci pret citādi domājošiem!
  • 2. balva "Plestiķa smaids" paredzēta darbam, kas izceļas ar jauku, gaumīgu komiku, kas nevienu neaizvaino, nepazemo.
  • 3. balva "SantUka sirds" tiks piešķirta par visiejūtīgāko dvēseles pārdzīvojuma atspoguļojumu. Te gan jāpiebilst, ka ar apzīmējumu "visiejūtīgāko", nav jāsaprot forsētas jūtināšanas attēlojums!!
Pasākuma noslēgumā, kā balva dalībniekiem un skatītājiem – pirmizrāde A. Niedzviedža lugai "Datārponis". Luga rakstīta LEADER projekta ietvaros, tieši Dikļu pašvaldības jaunajiem literatūras talantiem. Lugu uzved bērnu žūrijas dalībnieki un Dikļu pieaugušie literatūras speciālisti. Luga izdevusies atraktīva un humoristiska ar krāšņiem tērpiem.
 
Pasākums orientēts ne uz kvantitāti, bet uz kvalitāti, nodrošinot individuālu pieeju katram jaunajam talantam - uztverot bērnu kā neatkārtojamu personību tikai ar sev raksturīgajām iezīmēm. Paredzams, ka projekta aktivitātes sekmēs sabiedrības, īpaši skolēnu emocionālo un intelektuālo attīstību, tiks veicināta skolēnu spēja uztvert literatūru kā vārda mākslu. Skolēniem un jauniešiem tiks attīstīta lasīšanas interese, veicināta tēlainā domāšana un radošā pašizpausme. Projekts "Bērnu literatūras Maģija" ir īpaši nozīmīgs mūsdienu apstākļos, kad dominē komerckultūru negatīvā ietekme uz bērnu personību veidojošiem faktoriem.
 
Vizuālo identitāti pasākumam veidojusi Valmieras mākslas vidusskolas diplomande Sabīne Ozoliņa, pasniedzēja Sandra Konstante.
 
Pasākuma gaitā tiks izstādīti Valmieras mākslas vidusskolas audzēkņu darbi, kuros atbilstoši viņu redzējumam, vizualizēti Vika grāmatu varoņi.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Evija Nagle
Dikļu pagasta padome