3. septembrī Latvijas vēstniecībā Zviedrijā notiek Šarlotes Cērps (Charlotte Cerps) grāmatas "Bēgputni" (Flyktfåglar, izdevniecība Forum) atvēršanas svētki, kas ievada pasākumu programmu saistībā ar Latvijas dalību galvenās viesu valsts statusā Gēteborgas grāmatu gadatirgū, kas norisināsies no 25. līdz 28. septembrim.
Grāmatas atvēršanas svētku apmeklētājus uzrunās vēstniece Elita Kuzma, kas, atklājot šo pasākumu, neformāli atklās arī daudzo par Latviju zviedru publikai stāstošo grāmatu iznākšanu. Šogad zviedriski tiks izdotas 12 latviešu grāmatas (to skaitā 2 audiogrāmatas) un vismaz 5 zviedru autoru grāmatas par Latviju. Vairums grāmatu atvēršanas svētkus piedzīvos tieši Gēteborgas grāmatu gadatirgus laikā. Par Latvijas kultūras programmu Gēteborgas grāmatu gadatirgus ietvaros plašāk stāstīs dzejnieks, tulkotājs, ilggadējais Latvijas kultūras atašejs Zviedrijā, kā arī Latvijas dalības Gēteborgas grāmatu gadatirgū projekta kurators Juris Kronbergs. Pasākuma turpinājumā ar sevi un savu debijas romānu iepazīstinās pati autore Šarlote Cērps.
 
Šarlote Cērps ir Zviedrijā dzimusi un dzīvojoša latviete. Romānā "Bēgputni", kas sarakstīts zviedriski, viņa stāsta par latviešu jauniešu dzīvi Otrā pasaules kara laikā, kam nākas piedzīvot bēgļu gaitas, dodoties pāri Baltijas jūrai. Informācija avots šim vēsturiskajam romānam lielā mērā ir bijis pašas vecāku piedzīvotais un stāstītais. Par to, kā tas ir - rakstīt par pagātni šodien, Šarlote Cērps runās arī seminārā kopā ar latviešu, lietuviešu un rumāņu rakstniekiem Gēteborgas grāmatu gadatirgus ietvaros.
 
Latvija Gēteborgas grāmatu gadatirgū šogad tiks pārstāvēta ar plašu literāru, kultūras un semināru programmu. Tas uzskatāms par vienu no lielākajiem šī gada Latviju reprezentējošiem pasākumiem ārvalstīs. Uz Gēteborgu dosies ap 50 Latvijas kultūras un inteliģences pārstāvju, to skaitā Vaira Vīķe-Freiberga, Sandra Kalniete, Pauls Bankovskis, Aivars Stranga, Ieva Lešinska, Juris Kronbergs, Ojārs Kalniņš, Jānis Krēsliņš, Ausma Cimdiņa, Knuts Skujenieks, Liāna Langa, Inese Zandere, Nora Ikstena, Laima Muktupāvela u.c. Gadatirgus ietvaros notiekošajos semināros par Latviju piedalīsies arī ievērojamas ārvalstu personības, piemēram, Lars Peter Fredén, Herta Müller, Andrei Plesu u.c. Paredzēts, ka gadatirgu atklās Latvijas ministru prezidents Ivars Godmanis.
 
Gēteborgas grāmatu gadatirgus ir lielākais šāda profila pasākums Ziemeļeiropā, kas lielas starptautiskas uzmanības lokā izvirza ne tikai grāmatniecības, literatūras, bibliotēku nozares un citas kultūras aktualitātes, bet arī globāli nozīmīgus politiskus un ekonomiskus jautājumus. Tas ir viens no ievērojamākajiem gada pasākumiem Ziemeļvalstīs, kas pulcē ne tikai ļoti lielu grāmatu lasītāju skaitu, bet arī augsta līmeņa valstu amatpersonas, ievērojamas kultūras personības, pasaules klases intelektuāļus.
 
Plašāka informācija pieejama www.bok-bibliotek.se.
 
Šis notikums tiek organizēts Latvijas 90 gadu jubilejas svinību ietvaros.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Zane Mālniece
Latvijas vēstniecība Zviedrijā
Tālr.: +46 (0) 8 700 63 16, mob.: +46 (0) 70 483 68 68