Ventspils 1. ģimnāzija, Ventspils 4. vidusskola, Ventspils Mūzikas vidusskola un Ventspils bibliotēka noslēgusi sadarbības līgumu ar valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas" par bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas izmēģinājumprojekta īstenošanu. Projekts ir viena no Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas aktivitātēm un tā mērķis ir skolu bibliotēku infrastruktūras attīstība un jaunu informācijas pakalpojumu ieviešana sadarbībā ar reģiona galveno bibliotēku.
Katrai no skolu bibliotēkām projektā ir izvirzīti uzdevumi un to izpildes termiņi. Projekta darbietilpīgākā fāze - bibliotēku krājumā esošo grāmatu un citu materiālu ievade elektroniskajā katalogā jau noslēgusies 1. ģimnāzijā, bet līdz gada beigām šis darbs jāveic arī Ventspils 4. vidusskolas un Mūzikas vidusskolas bibliotēkai. Šī procesa rezultātā no jebkuras vietas, kurā ir dators un internets, Kurzemes virtuālajā kopkatalogā http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv iespējams iegūt informāciju par bibliotēku krājumā esošajām grāmatām un citiem materiāliem.

Atbilstoši plānotajam visas projektā iesaistītās bibliotēkas kopīgi ar Ventspils bibliotēku veidos reģiona Vienoto lasītāju datubāzi, kas ir viens no priekšnosacījumiem grāmatu izsniegšanas un saņemšanas procesa automatizācijai. Īstenojot visus projektā izvirzītos uzdevumus, Ventspils skolu bibliotēkas nodrošinās lietotājiem jaunus informācijas pakalpojumus. Projekta rezultātā bibliotēku lasītāji varēs ne tikai pārliecināties, vai interesējošās grāmatas vai cita materiāla eksemplārs ir bibliotēkā vai izsniegts kādam lasītājam uz mājām, bet arī internetā apskatīt lietotāja kontu, veikt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu, rezervēt izdevumus saņemšanai konkrētā bibliotēkā vai pieteikties elektroniskā rindā uz jau izsniegtu izdevumu. Visi šos pakalpojumus jau šobrīd var izmantot Ventspils bibliotēkas struktūrvienību lasītāji.

 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēkas Galvenās bibliotēkas direktore
Tālr.: 63623598
www.biblioteka.ventspils.lv