Šodien, 2008. gada 2. septembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja divus Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos MK rīkojuma projektus, kas precizē speciālistu skaitu, kuriem tiks dzēsts studiju un studējošo kredīts no valsts budžeta līdzekļiem.
Ar MK 2007. gada 22. augusta rīkojumu Nr. 534 "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem" un MK 2007. gada 22. augusta rīkojumu Nr. 533 "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem" tika noteiktas profesijas un speciālistu skaits šajās profesijās, kuriem uzsāks kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Speciālistu skaits katrā no profesiju grupām tika noteikts, ņemot vērā visu ministriju iesniegto informāciju par pretendentiem.
 
Gada laikā dažādu apstākļu dēļ mainās speciālistu skaits, kuri var pretendēt uz kredītu dzēšanu. Piemēram, speciālisti no valsts iestādēm pāriet strādāt uz privāto sektoru, vai arī valsts un pašvaldību iestādēs atnāk strādāt jaunie speciālisti, kuri var pretendēt uz kredīta dzēšanu. Ņemot to vērā, ir izstrādāti grozījumi minētajos MK rīkojumos, lai pēc iespējas lielākam skaitam speciālistu varētu uzsākt kredītu dzēšanu.

Tā kā uz studējošā kredīta dzēšanu pieteicās mazāk speciālistu (214) nekā tika prognozēts (240), turklāt 3 speciālisti vēl nav nostrādājuši 1 gadu pēc izglītības ieguves, studējošo kredīts tiks dzēsts 211 speciālistiem. Atbilstoši iesniegtajiem pieteikumiem mainās arī sadalījums pa profesiju grupām.
 
Studiju kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem pieteikumu skaits bija lielāks (523), nekā tika plānots (423). 71 speciālists vēl nav nostrādājis 1 gadu pēc izglītības ieguves – viņi uz studiju kredīta dzēšanu varēs pretendēt pēc jauna MK rīkojuma par kredītu dzēšanu pieņemšanas. Tāpēc, ņemot vērā, ka uz studējošo kredītu dzēšanu pieteicās par 29 speciālistiem mazāk, nekā plānots, ir pārdalīts finansējums un kredītu dzēšana tiks uzsākta 452 speciālistiem, mainoties sadalījumam arī pa profesiju grupām atbilstoši pieteikumu skaitam kredītu dzēšanai.
 
Kredīti tiek dzēsti šādu jomu speciālistiem:
  • izglītība (skolotāji, speciālie pedagogi, logopēdi, sociālie pedagogi, izglītības psihologi),
  • valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu un valsts dibināto zinātniskās pētniecības institūtu un centru speciālisti (lektori, asistenti, pasniedzēji, metodiķi, inženieri, laboranti, laboratoriju vadītāji, pētnieki, tehniķi),
  • sociālā joma (sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji, sociālās palīdzības organizatori, nodarbinātības aģenti un organizatori),
  • kultūras joma (aktieri, bibliotekāri, vokālisti, diriģenti, koncertmeistari, koru vadītāji, mūziķi, muzeju vecākie speciālisti, kultūras iestāžu vadītāji, producenti),
  • veselības aprūpe (ārsti, funkcionālie speciālisti, sabiedrības veselības speciālisti, farmaceiti, zobārsti, medicīnas māsas, radiologa asistenti), kā arī
  • valsts pārvaldes vecākie speciālisti, juriskonsulti, teritorijas plānotāji un Tiesībsarga biroja speciālisti.

Studiju kredīta dzēšanai no 2008.gada valsts budžeta ir atvēlēts finansējums 40364 latu apmērā, bet studējošo kredīta dzēšanai - 21200 latu.

 
 
Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67047704