Šodien, 2. septembrī, Ministru kabinets apstiprināja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) izstrādātos noteikumus par valsts budžeta mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus.
Noteikumi nosaka, ka valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" līdz šā gada 15. septembrim aprēķina un ministrijā iesniedz mērķdotācijas apmēru. Pašvaldībām mērķdotācijas tiks piešķirtas pamatojoties uz MK rīkojumu, kuru sagatavos RAPLM.
 
Lai attiecīgā pašvaldība saņemtu valsts budžeta mērķdotāciju līdz šā gada 30. septembrim pašvaldībām Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (VRAA) jāiesniedz informācija par konta rekvizītiem, no kura paredzēts veikt izmaksas.
 
Mērķdotācijas piešķir, lai segtu izmaksas, kas pašvaldībām radušās no šā gada 1. janvārim līdz 31. decembrim ierīkojot interneta abonēšanas pakalpojumus, nodrošinot datu bāžu abonēšanas pakalpojumus, piegādātās datortehnikas, bibliotēku informācijas sistēmas, servera apkopes un uzturēšanas pakalpojumus.
 
Pašvaldībām līdz 2009. gada 1. februārim VRAA jāiesniedz pārskats par piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu. Ja pašvaldība piešķirto mērķdotāciju nav izlietojusi, aģentūra nodrošina finansējuma atgūšanu.
 
Bibliotēku likums nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesibas bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.
 
Lai nodrošinātu iespēju pašvaldībās iedzīvotājiem bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus RAPLM apakšprogrammā "Pašvaldību vienotās informatizācijas sistēmas attīstība un uzturēšana" pieejamais finansējums 940 900 latu apmērā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Dišlere
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67770388, 26111123