2010. gada 15. oktobrī LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku organizē semināru Rēzeknes reģiona bibliotekāriem.