Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) mājaslapā publicēts ziņojums par publisko bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbību.
Ziņojums "Public Libraries, Archives and Museums: Trends in Collaboration and Cooperation" pieejams adresē: http://www.ifla.org/VII/s8/pub/Profrep108.pdf.
 
Ziņojumā apskatītas jaunākās tendences sadarbības un līdzdarbības jomā starp bibliotēkām, muzejiem un arhīviem. Atšķirīgais un kopīgais šīs institūcijas veido kā labus partnerus, lai nodrošinātu lietotājus ar informāciju. Ziņojumā ietverti institūciju pieredzes apraksti no vairākām valstīm, kā, piemēram, ASV, Kanādas, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas, Krievijas, Vācijas, Austrālijas, Jaunzēlandes u.c. Ziņojuma noslēgumā plašs izmantoto avotu saraksts.
 
Materiāls noderīgs bibliotēku, muzeju un arhīvu darbiniekiem.
 

Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja