2008. gada 21. augustā LNB galvenajā ēkā notika Literatūras un grāmatniecības padomes jaunā sastāva pirmā sēde. Nacionālā bibliotēka bija aicināta iepazīstināt padomi un Kultūras ministri ar Digitālās bibliotēkas darbu, atskatoties uz paveikto un plānojot projektus turpmākajiem gadiem.
Zīmīgi, ka Ministre jo īpaši uzsvēra, cik svarīga ir Nacionālās Digitālās bibliotēkas darbība Latvijas valstij, padziļinot sabiedrības zināšanas par Latviju visplašākajā kontekstā – par tās kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju un tautsaimniecību. Tai ir svarīga loma valsts konkurētspējas nodrošināšanā un latviešu valodas izdzīvošanā, ko mūsdienās lielā mērā nosaka tieši elektroniskā vide. Ministre apsveica digitālās bibliotēkas darbu un tās jaunākos projektus – Periodika.lv un "Dziesmu svētku vēsture", kā arī metodoloģisko darbu, veidojot Ciparotāja rokasgrāmatu un aicināja arī citas atmiņas institūcijas iesaistīties Digitālās bibliotēkas satura veidošanā.  
 
Literatūras un grāmatniecības padome darbojas kā konsultējoša institūcija pie Kultūras ministrijas, veidojot grāmatniecības politiku. Jaunās Literatūras un grāmatniecības padomes locekļi ir Inese Zandere, rakstniece, izdevniecības "Liels un mazs" galvenā redaktore, Latvijas Jaunatnes un bērnu literatūras padomes valdes pārstāve, Juris Visockis, izdevniecības "Jumava" vadītājs, Latvijas grāmatnieku ģildes pārstāvis, Laima Slava, izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore, Renāte Punka, izdevniecības "Jānis Roze" vadītāja, Latvijas grāmatnieku ģildes pārstāve, Dace Meiere, tulkotāja, Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares ekspertu komisijas locekle, Ilze Kupča, Valsts kultūrkapitāla fonda Starpnozares ekspertu komisijas locekle, Valsts kultūrizglītības centra Izglītības attīstības daļas vecākā referente, Andra Konste, SIA "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja" valdes locekle, Vija Kilbloka, izdevniecības "Zvaigzne ABC" vadītāja, Latvijas grāmatnieku ģildes pārstāve, Margita Zālīte, neatkarīga literatūras eksperte, Reinis Tukišs, izdevniecības "Satori" un literatūras un filozofijas portāla "1/4 Satori" vadītājs, Mārtiņš Vanags, Kultūras ministres padomnieks, Laura Efeja-Reinšmite, Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta Starpnozaru nodaļas pārvaldes vecākā referente literatūras jautājumos, un divas LNB pārstāves Anna Mauliņa, LNB direktora vietniece, Bibliotēku attīstības institūta direktore un Aivija Everte, LNB Krājuma attīstības un mārketinga nodaļas vadītāja.
 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67365255, mob. tālr.: 29274845