Nolūkā ievērot Rīgas pilsētas Arhitekta kolēģijas ieteikumus, Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu projektēšanas procesā ir pieņemts lēmums atteikties no ieceres veidot gājēju tiltu pār Mūkusalas ielu, kas sākotnēji bija plānots kā bibliotēkas priekšlaukuma savienojums ar Daugavas krastmalu. Vienošanās par šādām izmaiņām panākta, projektētājiem sadarbojoties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas arhitektu Gunāru Birkertu.
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" direktors Zigurds Magone norāda: "Atsakoties no ieceres izbūvēt promenādi jeb tiltu pār Mūkusalas ielu, nebūs nepieciešama iepriekš plānotā Mūkusalas ielas padziļināšana un ar to saistītā inženiertīklu un ielu pārbūve Daugavas kreisajā krastā tik lielā apjomā, kā tika paredzēts iepriekš."
 
LNB infrastruktūras objekti, tai skaitā teritorijas iekārtojums, autostāvvieta, gājēju pāreja pār Mūkusalas ielu un daudzfunkcionāla tehniskā ēka, Rīgas pilsētas Arhitekta kolēģijā detalizētā skiču stadijā tika prezentēti šī gada 19. jūnijā. Projekts kopumā guva kolēģijas atbalstu, ar nosacījumu, ka turpmākajā projektēšanā atsevišķi risinājumi tiks precizēti. Koriģējamo infrastruktūras objektu vidū tika minēta arī pāreja pār Mūkusalas ielu, jo kolēģijas eksperti izteica bažas, ka tilts veidojas par smagnēju inženiertehnisku būvi, kas varētu aizsegt bibliotēkas ēku, kā arī skatu no bibliotēkas pirmajiem stāviem uz Vecrīgu.
 
Lai nodrošinātu, ka LNB infrastruktūras risinājumi saskan ar sākotnējo ieceri par "Gaismas pils" teritorijas iekļaušanos Rīgas pilsētvidē, valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" augusta beigās parakstīs līgumu ar arhitektu Gunāru Birkertu par konsultāciju pakalpojumiem infrastruktūras objektu projektēšanā. G. Birkerts līguma ietvaros sagatavos priekšlikumus LNB infrastruktūras objektu arhitektoniskās attīstības iespējām, piedalīsies nosacījumu izstrādē par bibliotēkas ēkas un tās infrastruktūras objektu arhitektonisko sasaisti, tai skaitā apbūves intensitāti un blīvumu, analizēs teritorijas labiekārtošanas risinājumus, izskatīs priekšlikumus par infrastruktūras objektu būvniecībā izmantojamajiem materiāliem un krāsojumu, kam nākotnē jāatbilst "Gaismas pils" vienotajam vizuālajam tēlam.
 
Arhitekts G. Birkerts izstrādās priekšlikumus arī risinājumiem, kā LNB infrastruktūras objektos veiksmīgi integrēt arhitektoniski vērtīgās detaļas no demontētās ēkas Uzvaras bulvārī 2. Ēkas izpēte, kurā tika noteikti saglabājamie ēkas elementi, tika veikti atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes lēmumam.
 
LNB infrastruktūras objektu būvprojektu skiču stadijā plānots izstrādāt līdz šī gada septembrim, bet tehniskais projekts jāsagatavo līdz 2009. gada vidum. LNB infrastruktūras objektu projektēšanu nodrošina SIA "Arhitektu birojs Ģelzis - Šmits – Arhetips", savukārt inženierrisinājumus projektā izstrādā SIA "Constructus".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, mob.tālr. +371 29405397