Rīgas domes Kultūras departaments līdz 29. augusta plkst. 11:00. aicina iesniegt rudens un ziemas sezonas projektus Kultūras projektu finansēšanas 2008. gada 2. konkursā šādās nozarēs: vizuālā māksla, mūzika, deja, teātris, kino, multimediji, grāmatniecība, kultūrvēsturiskais mantojums, muzeju darbība, kā arī starpnozarēs.
"Šis jau būs 20. projektu finansēšanas konkurss Rīgā 10 gadu laikā. Atbalsts projektiem, kas vairo Rīgas radošo potenciālu un dod iespēju rīdziniekiem piedāvāt daudzveidīgu kultūras programmu ir viens no būtiskiem Rīgas kultūras stratēģijas pamatprincipiem," uzsver konkursa komisijas vietniece, Rīgas domes Kultūras departamenta direktore Diāna Čivle.

Atbalstot kultūras projektus šajā gadā, konkursa žūrija nozīmi piešķir profesionālās mākslas norisēm Rīgā, kas veicina sabiedrības izpratni un interesi par aktualitātēm šajā jomā. Konkursā tiek gaidīti mūzikas nozares projekti, kas padara Rīgas koncertdzīvi daudzveidīgu, jaunrades un starptautiski mūsdienu dejas projekti, kā arī jauni projekti bērnu un teātru jauniešu izrādēm. Prioritātēs ietverts atbalsts izglītojošiem kino pasākumiem, muzeju līdzdalībai pilsētas pasākumos, Rīgai veltītu literāro darbu sagatavošanai izdošanai, multimediālu projektu realizēšanai publiskajā telpā, kā arī atbalsts projektiem, kas nodrošina Rīgā dzīvojošo etnisko kultūru daudzveidību un tradīciju attīstību.

Katru gadu notiek divi kultūras projektu finansēšanas konkursi. 1. konkurss - projekti pavasara un vasaras sezonai - noslēdzās šā gada sākumā. 1. konkursā šogad iesniedza 232 projektu pieteikumus ar kopējo pieprasīto finansējuma summu Ls 1 040 745. Konkursa komisija atbalstīja 114 projektus, to finansēšanai piešķirot Ls 151 076. Visvairāk projektus iesniedza mūzikas nozarē.

Konkursa projektu finansēšanas fondu veido Rīgas domes Kultūrpolitikas koncepcijas programmai paredzētie budžeta līdzekļi. Konkursu organizē Rīgas domes Kultūras departaments.

Ar Konkursa nolikumu var iepazīties Rīgas domes Kultūras departamenta mājas lapā www.rdkd.lv, un to var saņemt Kultūras departamenta sekretariātā K. Valdemāra ielā 5, Rīgā, 401. telpā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00. Informāciju par konkursu sniedz konkursa atbildīgā sekretāre Lilita Lapsiņa, tālrunis 7043670, e-pasts Lilita.Lapsina@riga.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Annija Senakola
Rīgas domes Kultūras departamenta preses sekretāre
Tālr.: 7105398, fakss: 7043671, mob. tālr.: 25974922
E-pasts: Annija.Senakola@riga.lv