Žurnālā viesojas pazīstams bibliotēku nozares teorētiķis  ASV un Eiropā, latvietis Jānis Lubāns (John Luban). Viņš uzskata, ka vāja (nelaipna, neatsaucīga, vienaldzīga utt) lasītāju apkalpošana liecina par vāju šīs iestādes vadītāju; citiem vārdiem – nekvalitatīvās apkalpošanas modelis tieši vai netieši tiek apstiprināts tieši vadītāju kabinetos.
Francijā bibliotēku lasītāju skaits divkāršojies: publiskās bibliotēkas kļuvušas par sieviešu paradīzi: 52% meiteņu un 41% zēnu 16/17 gadu vecumā, 50% sieviešu un tikai 30% vīriešu 35/44 gadu vecumā  izmanto bibliotēkas,  visās bibliotēkās pieaug nereģistrēto lasītāju skaits. Galvenais iemests, kāpēc franči neizmanto bibliotēkas ir lasīšanas ieradumu un iemaņu trūkums.
 
Maldīga nostādne: bibliotekāri nereti uzskata, ka potenciālais lasītājs bez informācijas zīmēm atradīs ceļu uz bibliotēku.
 
Valdis Mazulis: digitalizācijā teorija ir viens, prakse – pavisam kas cits.