No 10.-14. augustam Kvebekā (Kanāda) notiek Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions) 74. ģenerālkonference „Bibliotēkas bez robežām: virzība uz globālu saprašanos” (Libraries without borders: Navigating towards global understanding)
14. augustā LNB direktora vietniece, Bibliogrāfijas institūta direktore Anita Goldberga Kataloģizācijas sekcijā lasa referātu „Arhīvu, bibliotēku un muzeju standartu sinerģija: Latvijas scenārijs (Synergy towards shared standards for ALM: Latvian scenario (ALM – archives, libraries, museums)).
 

Informāciju sagatavoja:
Ilona Dukure
Bibliogrāfijas institūta direktores vietniece
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr. : 67223181