Latvijas Nacionālās bibliotēkas analītikas datubāzē  iespējams meklēt bibliogrāfisko informāciju par Latvijas un ārvalstu preses izdevumos publicētiem rakstiem no 1981.gada līdz mūsdienām, kā arī rakstus no 1917.-1919., 1926., 1937.-1938., 1943.-1944. gadā publicētajiem preses izdevumiem.
No datubāzes var pieslēgties rakstu pilntekstiem (sākot no 1994. gada) Lursoft Laikrakstu bibliotēkā. Ierakstiem pievienoti priekšmeti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas adaptētā ASV Kongresa bibliotēkas priekšmetu rādītāja.
 
Informāciju sagatavoja:
Ilona Dukure
Bibliogrāfijas institūta direktores vietniece
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr. : 67223181