No 2008. gada 31. jūlija līdz 1. augustam notiks Starptautiskā Baltijas valstu un Latvijas Lasīšanas asociācijas pirmā nacionālā konference "Kultūru dialogs un lasītprasmes attīstīšana Baltijas jūras valstu reģionā".
Konferenci organizē biedrība Izglītības attīstības centrs projekta "Skolu bibliotēkas – kultūru dialoga veicinātājas" (Nr. 2005/017-495-03-01/1-62/06) ietvaros un Latvijas Lasīšanas asociācija. Konferenci atbalsta Starptautiskā Lasīšanas asociācija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Grāmatnieku ģilde, apgāds Zvaigzne ABC, SIA "Arctic Paper Baltic States".

Konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar Baltijas valstu un citu Eiropas Savienības valstu, kā arī ASV un Kanādas pieredzi lasītprasmes attīstīšanā, lasīšanas veicināšanā un kultūru dialoga veidošanā. Konferences dalībniekiem būs vienreizēja iespēja klausīties vadošus pētniekus un izglītības ekspertus no 33 valstīm un Latvijas.

Pēc plenārsēdes 31. jūlijā notiks 4 paralēlās sesijas, kurās dalībniekiem būs iespēja klausīties Latvijas un ārzemju ekspertus, uzdot jautājumus, diskutēt. Konferencē viena no paralēlajām sesijām būs veltīta programmas "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai" 10 gadiem Latvijā.

1. augustā ārzemju viesiem un konferences dalībniekiem būs iespēja piedalīties vienā no trīs praktiskajiem semināriem, kuri notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, Izglītības attīstības centrā un apgādā Zvaigzne ABC.

Savu dalību konferencē ir pieteikuši ārzemju un Latvijas vadošie pētnieki un eksperti lasītprasmes un lasīšanas veicināšanas jomā.

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni: 67503730, 29220723 vai 26319088.
 
Tuvāka informācija Izglītības attīstības centra mājas lapā: www.iac.edu.lv.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs