Dziesmu svētki ar to emocionālajām norisēm, kad ikkatra novada pārstāvji pulcējas pie Dziesmu svētku karoga – pie Līgo karoga, latviešu tautai ir garīga pacēluma brīdis. Tādās reizēs ir arī vilinoši atsaukt atmiņā tos tālos laikus, kad šie svētki mūsu tautai tikai sākās. Tādēļ Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā ir iekārtota plaša literatūras izstāde "Dziesmu svētkiem - 135".
Izstādē literatūra izkārtota tā, lai apmeklētājam sniegtu ieskatu par ilgo senajās folkloras tradīcijās izauklēto Dziesmu svētku aizsākumu un attīstību to dažādajos laika periodos: 19. gadsimta  nogalē un 20. gadsimta sākumā, padomju okupācijas un Otrā pasaules kara laikā, Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, Nacionālās atmodas un atjaunotās Latvijas pirmajā desmitgadē.
 
Izstādē var iepazīt un izlasīt grāmatas jau sākot ar 1873. gadā izdotajām par Pirmajiem vispārējiem Dziedāšanas svētkiem, par otro (1880), trešo (1888), ceturto (1895), piekto (1913) svētku gaitu, repertuāru, komponistiem līdz pat mūsdienām – "Dziesmu svētku enciklopēdijā".
 
Savukārt abonementā iekārtotā izstāde "Iemīļotākās Dziesmu svētku dziesmas un to autori" aicina iepazīt komponistus, viņu sarakstītās un visvairāk svētku laikā dziedātās dziesmas  ar E. Dārziņu, E. Melngaili, J. Vītolu, A. Kalniņu un daudziem citiem līdz R. Paulam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Aina Krauče
Liepājas Centrālas Zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece
Tālr.: 63489537