Rīga, 3. jūl., LETA. Saeima šodien atzina par steidzamiem un konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā vairākus likumu grozījumus, kas nepieciešami, lai sekmīgi pabeigtu vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu.
Saeima atzina par steidzamiem un konceptuāli atbalstīja norāžu uz rajona padomi svītrošanu no grozījumiem likumos "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās", "Par zemes komisijām", Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā, likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu", likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju", Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām", Prokuratūras likumā, Civilās aizsardzības likumā, likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu", Dzelzceļa likumā un Augu aizsardzības likumā.
 
Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu un rajona padomju likvidēšanu Saeimā pirmajā lasījumā tika konceptuāli akceptēti arī grozījumi likumos "Par pašvaldību budžetiem", "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem", "Par kultūras pieminekļu aizsardzību", Bibliotēku likumā, Izglītības likumā, Reģionālās attīstības likumā, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, Vispārējās izglītības likumā, likumā "Par autoceļiem" un Autopārvadājumu likumā.
 
Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu pēc reformas Latvijā tiks izveidoti trīs administratīvo teritoriju veidi - apriņķi, novadi un republikas pilsētas. Patlaban spēkā esošajā regulējumā tiek lietots tāds administratīvi teritoriālais iedalījums, kas neatbilst Administratīvi teritoriālās reformas likumam.
 
Paredzēts, ka likumu grozījumi stāsies spēkā 2009. gada 1. jūlijā, jo Administratīvi teritoriālās reformas likums noteic, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiks īstenota līdz 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA