Ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītāja, finanšu ministra Oskara Spurdziņa rīkojumiem 59 novadus veidojošajām pašvaldībām piešķirts valsts atbalsts 11,74 miljonu latu apmērā dažādu infrastruktūras projektu īstenošanai.
600 000 latu infrastruktūras attīstībai saņēmušas četras Apes novadu veidojošās pašvaldības, 2,6 miljonus latu 13 Talsu novadu veidojošās pašvaldības, 1,4 miljonus latu septiņas Viļakas novadu veidojošās pašvaldības, 2,8 miljonus latu 14 Kuldīgas novadu veidojošās pašvaldības, 800 000 latu četras Skrundas novadu veidojošās pašvaldības, 244 000 latu trīs Priekules novadu veidojošās pašvaldības, 850 000 latu trīs Preiļu novadu veidojošās pašvaldības, 650 000 latu divas Līvānu novadu veidojošās pašvaldības, 1,8 miljonus latu deviņas Jelgavas novadu veidojošās pašvaldības.
 
Pašvaldības valsts atbalstu paredzējušas izmantot dažādu infrastruktūras objektu attīstībai ar mērķi veicināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
 
Pašvaldības iecerējušas renovēt izglītības iestādes, iegādāties autobusus skolēnu pārvadāšanai, tāpat paredzēta sporta zāļu celtniecība, pirmsskolas izglītības iestāžu sakārtošana, kultūras namu un bibliotēku renovācija, jauniešu atpūtas centra izveide.
 
Vairāki projekti ir vērsti uz ūdenssaimniecības un siltumapgādes sistēmu attīstību, satiksmes drošības uzlabošanu, tai skaitā, ierīkojot ielu apgaismojumu un atjaunojot autoceļu segumu. Aktuāls jautājums ir arī pašvaldību pakalpojumu centru sakārtošana, kam vairākas pašvaldības novirzīs daļu no saņemtā valsts atbalsta.
 
Šogad kopumā pašvaldībām, kas vienojušās par novadu izveidi, valsts atbalsts piešķirts 21,74 miljonu latu apmērā. Iepriekš 10 miljonus latu infrastruktūras attīstībai saņēma Alūksnes, Gulbenes, Daugavpils un Apes novadu veidojošās pašvaldības.
 
Grozot šā gada valsts budžetu, kopējais finansējums programmā "Atbalsts novadiem" palielināts līdz 32,9 miljoniem latu.
 
Ministru kabinets noteikumi paredz, ka uz valsts atbalstu var pretendēt gan jau izveidotās novadu pašvaldības, gan pašvaldības, kas vienojušās darbu vienā novadā uzsākt pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.
 
Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu finanšu līdzekļus 200 000 latu apmērā novada infrastruktūras attīstībai piešķir par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu).
 
Vienreizēju dotāciju pašvaldības var izmantot infrastruktūras objektu projektēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai, kā arī līdzfinansējumam Eiropas Savienības struktūrfondu finansētu projektu īstenošanai un autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dace Kārkliņa
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra preses sekretāre
Tālr.: 7770432; 29533172