18. aprīlī Rumānijā, Sibiu pilsētas ASTRA Bibliotēkā Latvijas vēstnieks Alberts Sarkanis un Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietnieks Valdis Mazulis atklāja izstādi "Johana Kristofa Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā".
Latvijas neatkarības 90. gadadienai veltītais pasākums notiek pilsētā, kas pagājušajā gadā bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Izstāde notika pateicoties arī ASTRA bibliotēkai un tās direktoram Onuc Vintila-Nemes. Līdz šim izstāde par J.K. Broci ir pabijusi arī citās valstīs – Polijā, Igaunijā, Austrijā, Somijā un Krievijā.
 
Izstādes atklāšanu ievadīja seminārs par Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas krājumu digitalizācijas projektu, par ko pārskatu sniedza Valdis Mazulis.
 
Sibiu apmeklējuma ietvaros vēstnieks Alberts Sarkanis tikās ar Sibiu apgabala prezidentu Martin Bottesch un Sibiu pilsētas mēru Klaus Werner Johannis. Tikšanās laikā tika pārrunātas Latvijas un Rumānijas sadarbība kultūras un izglītības jomā, un īpaši reģionālā aspektā. Sadarbības veicināšana īpaši aktualizējusies pēc abu valstu iestāšanās Eiropas Savienībā: lielāka savstarpēja izziņa ilgākā perspektīvā veicina tiklab valstiskos, kā sabiedriskos kontaktus.
 
Izstādes rīkošanu Rumānijā ir atbalstījusi Latvijas Ārlietu ministrija.
 
 
Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta Preses centrs
Tālr.: (371) 7016 272, fakss: (371) 7222 335