Pirsmjāņu gaisotnē, leģendu un teiku apvītā Burtnieku ezera krastā, atzīmējot eposa "Lāčplēsis" publicēšanas 120. gadskārtu, notiks starptautiskas zinātniska konferences "Lāčplēša ceļš pasaulē" 1. sesija.
Konference notiek Valsts pētījumu programmas "Letonika" ietvaros un to rīko Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte. Konferences atsevišķas sesijas noritēs Andreja Pumpura dzīves un darba vietās Latvijas novados, bet noslēgums Rīgā 10. novembrī un 11. novembrī pulcēs plašu starptautisku pētnieku sabiedrību, lai runātu par eposu teoriju, vēsturi, nozīmi Eiropas kultūrā, īpaši uzmanību, protams, pievēršot Andreja Pumpura veikumam gan starptautiskā, gan nacionālās kultūras vēstures kontekstā. Novadu sesijās uzmanības fokuss ir vērsts un eposa recepciju un ietekmi dažādos latviešu mākslas un kultūras fenomenos.
 
Konferenču cikla aizsākums Burtniekos 20. jūnijā nav izvēlēts nejauši – tas iekļauts plaša Valmieras rajona rīkota pasākuma "Lāčplēsis. Atdzimšana" ietvaros. Pasākuma kulminācija ir rokoperas "Lāčplēsis" izrāde, bet uzmanības vērta ir arī konferences Burtnieku sesija, kas noritēs Burtnieku tautas namā no 15.00 līdz 17.00. Konferences programmā ir ietverti LU profesoru Silvijas Radzobes, Ausmas Cimdiņas, Ievas Kalniņas un Daces Lūses priekšlasījumi par būtiskiem, bet līdz šim neizvērsti pētītiem eposa recepcijas aspektiem, īpaši pievēršoties estētisko ideālu maiņai, kas atspoguļojas eposa tēlu vēlākā izmantojumā un interpretācijā, kultūras, varas un ideoloģijas attiecībām eposa mantojuma prizmā, nacionālās apziņas jautājumiem.
 
Konferences laikā notiks arī Anitas Jansones-Zirnītes grāmatas "Laikam klāt laiks" atvēršana.
 
Papildu informācija:
LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes
Asoc. prof. Ojārs Lāms
Tālr. 67034847
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs