18. jūnijā Latvijas vēstniecībā Somijā svinīgā pieņemšanā tika pasniegts Latvijas izdevniecību grāmatu dāvinājums Latvijas Literatūras bibliotēkai Helsinkos. Pieņemšanu ar savu klātbūtni pagodināja Somijas parlamenta locekļi, Somijas premjerministra biroja un Somijas Ārlietu ministrijas pārstāvji, Latvijas goda konsuli, kā arī Somijas un Latvijas draudzības biedrību un latviešu un somu ģimeņu biedrības "Laivas" vadītāji, izglītības, kultūras un zinātnes darbinieki.
Latvijas Literatūras bibliotēka darbojas Baltijas centra telpās Helsinkos. Tās darbību nodrošina Rozentāla biedrība, kas ir Somijas un Latvijas draudzības biedrība.
 
Lai veicinātu grāmatu latviešu valodā pieejamību Somijā, pagājušā gada sākumā Latvijas vēstniecība Somijā un Rozentāla biedrība vērsās pie lielākajām Latvijas izdevniecībām ar lūgumu dāvināt Rozentāla biedrībai savas jaunākās publikācijas. Iniciatīvai atsaucās "Latvijas Valsts vēstures arhīvs", "Neputna", "Zinātnes" un "Latvijas Vēstneša" izdevniecības.
 
Šogad vēstnieks Einars Semanis pasniedza 76 publikācijas no izdevniecībām, kuras bija atsaukušās jau pagājušajā gadā un arī no Tiesu Namu aģentūras, kas projektā ir iesaistījusies pirmo reizi.
 
Šogad starp izdevniecību piešķirtajām grāmatām ir grāmatas par tiesu sistēmu Latvijā, dažādi pētījumi, daiļliteratūras darbi, mākslas albūmi un citas vērtīgas grāmatas, kas būs noderīgs materiāls Latvijas Literatūras bibliotēkas lasītājiem.
 
Dāvinājumu projekts ir iecerēts vairāku gadu garumā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas Preses centrs