Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka (LNDB) ielūdz uz digitālās kolekcijas "Latviešu dziesmu svētki. 1864-1940" http://dziesmusvetki.lndb.lv atklāšanu pirmsjāņu noskaņā ar alu un sieru piektdien 20. jūnijā plkst. 15:00 LNB Mūzikas nodaļā K.Barona ielā 3, 2. stāvā.
LNB iesākusi Dziesmu svētku vēstures digitālās lapas veidošanu, kuras pirmajam posmam (līdz Latgales Dziesmu svētkiem 1940. gadā) par pamatu izraudzīta vispilnīgākā svētku dokumentācija, ko savā monumentālajā darbā "Latviešu Dziesmu svētku vēsture. 1864 -1940" atspoguļojis trimdas muzikologs Valentīns Bērzkalns. Grāmata izdota Ņujorkā 1965. gadā. Pateicību pelnījusi autora atraitne Ženija Bērzkalne, kura laipni atļāvusi šo darbu digitalizēt.
 
Kolekcijā apskatāmi arī tādi autentiski dokumenti kā Dziesmu svētku vadoņi, kas laika gaitā kļuvuši arvien apjomīgāki, ietverot svarīgu informāciju par dziesmu svētkiem kopumā, aprakstus par svētku organizēšanu, īsas mūziķu biogrāfijas, svētku norises plānus, koncertprogrammas, dziesmu tekstus, koru un dziedātāju sarakstus, kā arī ziņas par Rīgas muzejiem, izstādēm, satiksmes līdzekļiem, viesnīcām, valsts un pašvaldības iestādēm, ārstiem un daudz ko citu.
 
Dziesmu svētku fotogrāfijas, atklātnes un plakāti no Nacionālās bibliotēkas krājumiem veido šīs digitālās kolekcijas vizuālo daļu.
 
Valentīns Bērzkalns dzimis Izvaltā Latvijā1914. gadā un miris Pensilvānijā ASV 1975. gadā. Muzikologs, komponists un diriģents, beidzis Rēzeknes skolotāju institūtu, veidojis tautasdziesmu apdares, strādājis pie Latviešu mūzikas vēstures vārdnīcas sagatavošanas, rakstījis par Jurjānu Andreju. No 1968. gada bijis izdevuma "Latvju Mūzika" galvenais redaktors.
 
Darbs pie digitālās kolekcijas "Latviešu dziesmu svētki. 1864-1940" turpināsies, digitalizējot Valentīna Bērzkalna grāmatu "Latviešu Dziesmu svētki trimdā", kura izdota 1968. gadā.
 
Kolekcija "Latviešu dziesmu svētki. 1864-1940" http://dziesmusvetki.lndb.lv apskatāma no 20. jūnija.
 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 7365255, mob. 29274845