Biznesa literatūru Latvijā lasa nedaudz vairāk kā viena ceturtā daļa jeb 26,8% iedzīvotāju, liecina izdevniecības "Lietišķās informācijas dienests" veiktais pētījums.
Vairums aptaujāto atzīst, ka biznesa literatūra tiek lasīta, jo tā ir nepieciešama darba, turklāt puse no aptaujātajiem norāda, ka ar nepieciešamo biznesa literatūru viņus nodrošina darba devējs.
 
Visvairāk cilvēkus interesē biznesa literatūra par uzņēmējdarbības uzsākšanu un ar to saistītām problēmām. Savukārt, iegādi rosinošākā un vienlaikus līdz šim "vispirktākā" biznesa literatūras tēma ir likumdošana un normatīvie akti.
 
Biznesa literatūra Latvijā šobrīd intensīvāk tiek lasīta sociāli un ekonomiski aktīvāko iedzīvotāju grupu vidū, iedzīvotāju vidū ar augstāku ienākumu (vairāk par 200 latu mēnesī uz vienu ģimenes locekli) un izglītības (augstākā izglītība) līmeni; starp iedzīvotājiem Rīgā un Kurzemē.
 
Visbiežāk biznesa literatūra tiek lasīta latviešu valodā (75,5%), bet nedaudz vairāk kā puse respondentu (52,7%) lasa to krievu valodā. Piektā daļa (vai 21,2%) materiālus par uzņēmējdarbības jautājumiem lasa angļu valodā. Pārējās valodās literatūra par biznesa jautājumiem tiek lasīta ievērojami retāk.
 
Kopumā, vairāk kā trīs ceturtdaļas to respondentu (78,3%), kuri šobrīd lasa biznesa literatūru, vēlētos būt vairāk informēti par uzņēmējdarbības jautājumiem, un 61,0% šo respondentu pauduši apmierinātību ar Latvijā pieejamo biznesa literatūras klāstu. Dominējošai biznesa literatūras lasītāju daļai ir svarīgi, lai biznesa literatūra tiktu izdota latviešu valodā (66,2%).

Galvenos trūkumus biznesa literatūrā Latvijā respondenti saredz tās informācijas un satura kvalitātē. Pēc respondentu novērojumiem, nereti Latvijā tiek piedāvāta novecojusi; nepilnīga un virspusēja; vienveidīga; nekonkrēta, kā arī pārāk teorētiska satura informācija. Daļa norādīto trūkumu šobrīd pieejamajā biznesa literatūrā attiecināmi arī uz tulkojumu un terminoloģijas problēmām: piemēram, pārāk daudz terminu pārņemti no svešvalodām; slikti tulkojumi, u.c.
 
Visplašāk līdz šim izmantotais informācijas avots par biznesa literatūras jaunumiem ir internets (to jaunumu ieguvei izmanto 62,9% respondentu, kuri lasa biznesa literatūru). Visbiežāk biznesa literatūra tiek iegādāta grāmatnīcās (61,0%) vai e-grāmatnīcās (13,6%).

Izdevniecība "Lietišķās informācijas dienests" jau 15 gadus specializējas profesionālas un kvalitatīvas informācijas un literatūras izdošanā profesionāļiem, vadītājiem un uzņēmējiem. Izdevniecība publicē Latvijas autoru un latviski tulkotas biznesa un profesionālās grāmatas, kas ir atzītas visā pasaulē, kā arī atbilst Latvijā aktuālajām norisēm. Izdevniecība "Lietišķās informācijas dienests" ir sadarbības partneris tādām pazīstamām izdevniecībām kā "Harvard Business School Press" (ASV), "Kogan Page" (Lielbritānija) u.c.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ēriks Matulis
Sabiedrisko attiecību konsultants
Tālr.: 29565556