Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros pagājušajā gadā Valmierā darbu sāka Reģionālais mācību centrs, kurā ikviens Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajona bibliotekārs var papildināt savas prasmes un zināšanas.
Projekta īstenošanas laikā šajā mācību centrā tika apmācīti 216 Vidzemes bibliotekāri, uzlabojot savas IT un interneta lietošanas iemaņas, kā arī gūstot informāciju par inovatīvajām darbībām bibliotēkās, lasītāju motivēšanu, mūžizglītības aktualitātēm, psiholoģiju un citiem noderīgiem tematiem.
 
Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne un Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Gaida Arta Saukāne informē, ka galvenie ieguvumi no projekta "Trešais tēva dēls" īstenošanas Valmieras bibliotēkai ir ne vien Reģionālā mācību centra izveide un tehniskais aprīkojums, bet arī bezmaksas platjoslas internets un datortehnika bibliotēkas vajadzībām, kā arī intensīvās, bet vispusīgās bibliotekāru apmācības.
 
"Vislielākais ieguvums bibliotekāriem noteikti bija apmācības, kuru laikā Valmierā viesojās lektori ne vien no bibliotekārās vides, bet arī citu nozaru eksperti. Kursu dalībnieki izteica vēlmi vairākas tēmas apgūt plašāk, piemēram, dažādus ar psiholoģiju un marketingu, kā arī sabiedriskajām attiecībām un publicitāti saistītus tematus," skaidro Gaida Arta Saukāne. Noslēdzoties projektam "Trešais tēva dēls", Reģionālā mācību centra darbība Valmierā turpināsies. "Valmieras pilsētas pašvaldība turpmāk nodrošinās centra vadītāja algu, savukārt pārējais atkarīgs gan no iespējām iesaistīties valsts līmeņa un starptautiskos projektos, gan arī no bibliotekāru un citu interesentu vēlmēm un vajadzībām. Iecerēts turpināt organizēt mācības gan bibliotekāriem, gan pakalpojumu lietotājiem, piemēram, veikt lasītāju apmācības, skaidrojot, kā elektroniski rezervēt nepieciešamās grāmatas un veikt citas darbības," stāsta Gaida Arta Saukāne.
 
Daiga Rokpelne piebilst, ka viens no projekta "Trešais tēva dēls" mērķiem bija ne vien attīstīt infrastruktūru un pievērst sabiedrības uzmanību pārmaiņām bibliotēkās, bet arī informēt par izmaiņām bibliotekāra profesijā un bibliotēkās sniegtajiem pakalpojumiem. "Domāju, ka tas ir izdevies," uzsver Daiga Rokpelne.
 
Jau ziņots, ka, pateicoties ievērojamam Latvijas valsts ieguldījumam Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas attīstībā, Bila & Melindas Geitsu fonds ir piešķīris 16,2 miljonus ASV dolāru un kompānija Microsoft ir ziedojusi programmatūru 8,9 miljonu dolāru apmērā Latvijas publisko bibliotēku attīstībai. Projektu īstenoja Kultūras ministrijas valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Tarbuna
Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste
Mob. tālr.: 28382051