VA "Akadēmisko programmu aģentūra" sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izsludinājusi konkursu uz Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē.
Eiropas atzinības zīme valodu apguvē (EAZVA) ir balva, kuru izveidoja Eiropas Savienība un atbalsta Eiropas Komisija. Tās mērķis ir popularizēt inovatīvu un efektīvu valodu apguvi.
 
Balva un prēmija tiek pasniegta 26. septembrī – Eiropas valodu dienā.
 
Eiropas atzinības zīmi var saņemt jebkura iestāde vai biznesa struktūra, ja tā:
  • ir iesaistīta procesā, kurā tiek izmēģinātas jaunas un aizraujošas pieejas svešvalodu apguvē,
  • vēlas, lai par viņu interesantajām un efektīvajām metodēm uzzina arī citi.
Tie var būt projekti, kuros vairāku kultūru aspekti tiek atspoguļoti ar inovatīvu metožu palīdzību, tiek vairota interese par valodām, kā arī valodu apguves projekti, kas palīdz likvidēt sociālās un kultūras barjeras un veicina iekļaujošas sabiedrības veidošanos. Aicinām pieteikties arī neformālās izglītības sniedzējus, piemēram, bibliotēkas, radio, televīziju u. c.
 
2008. gada prioritāte – STARPKULTŪRU DIALOGS.
 
Pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 2008. gada 1. jūlijam (pasta zīmogs) valsts aģentūrā "Akadēmisko programmu aģentūra", Blaumaņa ielā 22, Rīga, LV-1011.
 
Pieteikuma anketas un papildu informācija: www.apa.gov.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Irēna Bērziņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67280138