2008. gada maija beigās ir panākta vienošanās starp Latvijas Medicīnas bibliotēku (LMB) un Latvijas Ārstu biedrību par astoņu kredītpunktu piešķiršanu tiem ārstiem, kuri apmeklēs LMB apmācības "Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos".
Ārsti, kas apguvuši medicīnas informācijas meklēšanas prasmes, saņems dokumentālu apliecinājumu 8 kredītpunktu apmērā, saskaņā ar Nolikumu par ārstu speciālistu sertifikāciju Latvijā. Šāds lēmums tika pieņemts Latvijas Ārstu biedrības Valdes sēdē.

Trīs nodarbību laikā bibliotēkas darbinieki piedāvā ārstiem apgūt medicīnas informācijas meklēšanas pamatus, medicīnas informācijas meklēšanu datu bāzē PubMed (Medline) un uz pierādījumiem balstītus medicīnas resursus. Pirmie apliecinājumus par LMB apmācību apmeklēšanu saņēmuši deviņi ārsti no Linezera slimnīcas.

No 2005. gada bibliotēkai ir veiksmīga sadarbība ar Medicīnas profesionālās izglītības centru medicīnas māsu apmācīšanā un kredītpunktu piešķiršanā. 2006./2007. mācību gadā LMB organizējusi 180 nodarbības medicīnas māsām.

Iespēja lietot medicīnas datu bāzes un izmantot tajās atrodamo informāciju ir lielisks papildinājums ārstu ikdienas darbam, viņu pieredzei un zināšanām. Apzinoties, cik svarīgas mūsdienu sabiedrībā ir prasme ātri un efektīvi iegūt informāciju, Latvijas Medicīnas bibliotēkā tika izstrādāta apmācību programma veselības aprūpes speciālistiem. Izmantojot iegūtās zināšanas, darbs ar elektroniskajiem resursiem tiem veiksies ātrāk, vienkāršāk un efektīvāk.

Latvijas Medicīnas bibliotēka ir lielākā bibliotēka Latvijā, kas piedāvā saviem lasītājiem visa veida informāciju veselības, vides veselības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jomā. Nozīmīga bibliotēkas krājuma sastāvdaļa ir medicīnas datu bāzes, kurās ir atrodami žurnālu raksti no visiem pasaules nozīmīgākajiem citējamajiem žurnāliem, elektroniskās medicīnas rokasgrāmatas, ārstēšanas vadlīnijas, videomateriāli, sistemātiskie apskati un informāciju pacientiem un cita jaunākā informācija.
 

Informāciju sagatavoja:
Ilona Kauce
Latvijas Medicīnas bibliotēkas Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67373710