Turpinot novadu dienu tradīciju, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) 6. jūnijā rīko Suitu dienu svinības.
Svinības sāksies plkst. 14.00 LNB galvenajā ēkā K. Barona ielā 14 ar izstādes atklāšanu par Suitu novadu, tā izcelsmi un bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu, interesantiem cilvēkiem un suitu likteņgaitām. Klātesošos uzrunās Alsungas pagasta mērs Gunārs Bloks, Gudenieku pagasta mērs Daina Berende un Jūrkalnes pagasta mērs Māris Didzis, Kuldīgas rajona padomes priekšsēdētājs Tālvaldis Bergmanis, Reģionālās ministrijas pārstāvis un Alsungas pagasta biedrības "Suitu novads" vadītājs Grigorijs Rozentāls. Izstāde būs apskatāma līdz 12. jūlijam.
 
Ar bagātu, kolorītu un senu kultūru, tautastērpiem košās krāsās, spilgtajām suitu villainēm un bagātīgi izrakstītajām zeķēm, cimdiem un austajām jostām, spēcīgām katoļticības tradīcijām, savdabīgu suitu valodu, ar suitu sievām un dziedāšanu senajā burdona manierē, jūras stāvkrastu un kadiķu audzēm Suitu novads ir savā ziņā unikāls.
 
Rīgā sabrauks visu trīs Suitu novada pagastu etnogrāfiskie ansambļi: Alsungas suitu sievas un mazie Suitiņi, Gudenieku suiti, Krētainie suiti un Jūrkalnes Maģie suiti, lai pēc svinīgās daļas plkst. 15.00 LNB Mūzikas nodaļā K. Barona 3 dziedātu, rotātos, stāstītu un cienātu sanākušos viesus ar suitu gardumiem. Pasākuma īpašie viesi suiti Ance Krauze un Juris Vizbulis atkal dziedās kā senāk – suitiski. Daudz kas dzīvē mainās – dažādi laiki, dažādas valdības, bet suiti bija, ir un būs.
 
Suitu identitāte un pašlepnums ir saglabājušies līdz pat mūsdienām. Jau 1632. gadā, kad suiti atgriezās katoļticībā, šī nelielā novada pašizolācija no apkārtējiem luterāņu apvidiem vairāku gadsimtu garumā ir veicinājusi to, ka suiti ir ieguvuši savu īpašu identitāti, ar kuru tie lepojas joprojām. Suitu novada savdabīgā un bagātā materiālā un nemateriālā kultūra varētu pretendēt uz iekļaušanu UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.
 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67365255, mob. 29274845