Rīga, 3. jūn., LETA. Nodibinājums "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" uzstādījis pirmos 30 publiskos interneta punktus Rīgas reģionā, aģentūru LETA informēja projekta īstenotāji.
Interneta piekļuves punkti ir uzstādīti nevis reģiona lielākajās pilsētās - Rīgā, Jūrmalā vai Ogrē, bet gan mazajās pašvaldībās un pagastos, kur pieeja internetam ir ierobežota.
 
Projekta gaitā līdz šā gada jūlija beigām Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās tiks izveidots vienots, kvalitatīvs un visiem pieejams tīkls ar 97 publiskajiem interneta pieejas punktiem. Rīgas plānošanas reģions ietver Rīgu, Jūrmalu, Rīgas, Tukuma, Ogres un Limbažu rajonu.
 
"Publisko interneta pieejas punktu tīkla izveides svarīgākais mērķis Rīgas reģionā ir uzlabot ikviena iedzīvotāja iespējas bez maksas piekļūt internetam, lai meklētu nepieciešamo informāciju, izmantotu valsts un pašvaldības pakalpojumus elektroniskā formātā, internetbankas un e-pasta pakalpojumus," sacīja "Rīgas reģiona attīstības aģentūras" valdes priekšsēdētājs Dans Bērtulis.
 
Uzstādītie interneta pieejas punkti var būt dažādi, bet pamatā tiek izmantoti divu veidu punkti - datorizētas darba vietas un interneta kioski.
 
Datorizēta darba vieta ir ar datoru aprīkota darba vieta, kas atrodas pašvaldību administratīvajās ēkās, sociālo dienestu telpās, tūrisma informācijas centros vai citas sabiedriskās iestādēs. Savukārt interneta kioski ir aprīkoti ar monitoru, klaviatūru un sistēmbloku, kas iebūvēti speciāli aizsargātā korpusā, lai pasargātu no apkārtējās vides iedarbības.
 
No 97 projektā paredzētajiem pieejas punktiem 65 būs kioski, bet pārējie 30 punkti būs darba vietas ar 45 datoriem.
 
Projekta gaitā izveidotie publiskie interneta pieejas punkti turpinās savu darbību arī pēc projekta finansējuma beigām 2008. gadā, pašām pašvaldībām izvēloties piemērotāko interneta pieejas punktu uzturēšanas veidu.
 
Turpmāko publisko interneta pieejas punktu uzturēšanu nodrošinās attiecīgās Rīgas reģiona pašvaldības.
 
Projektu īsteno nodibinājums "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" sadarbībā ar Rīgas domi, bet līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 
"Rīgas reģiona attīstības aģentūra" dibināta 2001. gadā kā bezpeļņas SIA, savukārt 2005. gadā aģentūra tika pārveidota par nodibinājumu.
 
Aģentūra nodarbojas ar reģionālās attīstības politikas veidošanu un ieviešanu Rīgas reģionā, gatavojot un nodrošinot reģionālas un vietējas nozīmes projektu īstenošanu, sabiedriskā viedokļa izpēti, konsultāciju sniegšanu uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem projektu pieteikumu sagatavošanas un projektu vadīšanas jautājumos, kā arī informatīvu un mācību semināru koordinēšanu un organizēšanu sadarbībā ar ministrijām par reģionālās attīstības, Eiropas Savienības programmu un fondu tēmām, kā arī citiem Rīgas plānošanas reģionu skarošiem jautājumiem.
 
 
Kaspars Dzenis LETA
Copyright © LETA