Rīga, 3. jūn., LETA. Ministru kabinets šodien akceptēja Bibliotēku likuma grozījumus. Likumprojekts paredz izdarīt redakcionālus labojumus, kas saistīti ar administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu un rajona pašvaldību reorganizāciju.
Pēc 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām pašvaldības reģiona galvenā bibliotēka ir novada vai republikas pilsētas galvenā bibliotēka.
 
Lai nodrošinātu bibliotēku darbību reformētajās vietējo pašvaldību teritorijās pēc 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām, likumprojektā iekļauta tiesību norma par likuma stāšanos spēkā 2009. gada 1. jūlijā.
 
Likumprojektā noteikta kārtība reģiona galvenās bibliotēkas statusa piešķiršanai un tās darbības finansēšanai. Reģionu galveno bibliotēku akreditācija tiek veikta kopš 2005. gada. No 2005. līdz 2007. gadam ir akreditētas 25 reģionu galvenās bibliotēkas. 2008. gadā paredzēts akreditēt divas un 2009. gadā - vienu reģiona galveno bibliotēku.
 
Saskaņā ar Bibliotēku likuma 9.panta trešo daļu bibliotēku akreditācija veicama reizi piecos gados. Tāpēc likumprojektā paredzēts papildināt Bibliotēku likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu, kurā noteikts, ka bibliotēku akreditācijas apliecības, kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz attiecīgas bibliotēkas akreditācijas termiņa beigām.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA