Valsts meža dienests ir nosūtījis 861 grāmatu "Meža dienas Latvijā" kā dāvinājumu visām Latvijas bibliotēkām. Grāmatas nodotas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvajam centram.
2008. gada maijā Latvijā tika atzīmēta Meža dienu astoņdesmitā gadadiena. Sakarā ar šo nozīmīgo notikumu tika izdota autoru kolektīva sagatavota un Meža attīstības fonda finansēta grāmata "Meža dienas Latvijā", kurā apzināta un apkopota Meža dienu vēsture laika periodā no 1928. līdz 2008. gadam. Šāds apkopojums par Meža dienām ir tapis pirmo reizi, kur vienkopus ir pārskatāms kā veidojušās, kā mainījušās un kāpēc vispār ir radušās Meža dienas.
 
Mežs un cilvēks. Viens otram draugs un sargs. Grāmatā kā loģisks turpinājums Meža dienu vēsturei, ir nodaļa, kurā skolēni ir rakstījuši par meža darbiniekiem. Projekta "Meža dienām – 80" ietvaros jaunieši apzināja, pētīja un pierakstīja sava pagasta vai pilsētas cilvēku, kuru darba mūžs ir saistīts ar mežu, dzīvesstāstus. Grāmatā publicēti visu skolēnu iesniegto darbu fragmenti. Savu redzējumu par un ap mežā notiekošo, skolēni un jaunieši izteica arī caur zīmējumiem un fotogrāfijām, kur ir redzama viņu izpratne par mežu.
 
Lai šāda veida informācija būtu pieejama ikvienam lasītājam, lai arī citiem būtu iespējams novērtēt, ko var izdarīt, ja grib darīt, grāmata "Meža dienas Latvijā" tika nosūtīta visām bibliotēkām.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Selva Šulc
Valsts meža dienesta preses sekretāre
Tālr.: 67210366