Balvu rajona bibliotekāriem ir tradīcija jūnijā pirmsjāņu nedēļā organizēt Bibliotekāru dienu. Šogad tā notiks 18. jūnijā Šķilbēnu pagasta Upītes bibliotēkā.
Bibliotekāri noklausīsies bibliogrāfisko apskatu par jaunākajām grāmatām Latgales kultūrvēsturē, piedalīsies Ilzes Keišas un Mārītes Slišānes eseju grāmatas "Dzīves mīlēšana" prezentācijā, tiksies ar latgali, rakstīto lugu autori Danskovīti un noskatīsies Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva "Palādas" iestudējumā viņas lugu "Sīvasmotes  senču laiki" 3. daļu, kā arī ielīgos Jāņus kopā ar Upītes etnogrāfisko ansambli.
 
Latgaliešu literatūras nedēļa
 
No 16. līdz 21. jūnijam publiskajās bibliotēkās tiks organizēti dažādi pasākumi, lai popularizētu latgaliešu literatūru un valodu. Tiek organizētas Antona Slišāna, Leontīnes Apšenieces un Diānas Varslavānes darbu literatūras izstādes, literārie lasījumi u.c. pasākumi. Arī Bibliotekāru dienas pasākumi veltīti latgaliešu literatūras un folkloras popularizēšanai.
 
Balvu centrālās bibliotēkas metodiskajā kabinetā – Viļakas pilsētas novadpētniecības materiālu izstāde "Viļaka laiku lokos – senāk un tagad". Apmeklētajiem pieejami materiāli par Viļakas pilsētas, Viļakas skolu un bibliotēkas vēsturi, par tautiskajām tradīcijām un kultūras dzīvi, slavenajiem novadniekiem, par bijušajiem un esošajiem uzņēmumiem un tūrisma objektiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Leontīna Dukaļska
Balvu centrālas bibliotēkas metodiķe
Tālr.: 64522113