Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas ASV informācijas centrā šodien ierodas ASV vēstniecības Latvijā informācijas centra vadītāja Valda Lauciņa un Baltijas reģiona informācijas centra koordinatore Šīla Veira (Sheila Weir), lai runātu par centra pieejamību kopumā, informācijas un zināšanu par ASV popularizēšanu un izplatību jaunatnes vidū.
Ņemot vērā, ka arī turpmākā darba paplašināšanai, dažādu informatīvu programmu īstenošanai ASV Valsts departaments ir piešķīris līdzekļus, bibliotēkas ASV informācijas centrā tiks turpināta dažādu literatūras izstāžu un apskatu sagatavošana interesentu grupām, lekcijas, konkursi, informācijas stundas, filmu demonstrējumi skolēniem un studentiem. Šāda darbība ļoti sekmē arī apmeklētāju vēlmi iepazīt ASV kultūru, cilvēkus, angļu valodas apguvi. Jau tagad īpaši aktīvi un regulāri ar centru sadarbojas LPA un RTU studenti. LPA 1. kursa studentiem informācijas centrā nupat notika eksāmens lekciju ciklam "American Studies", ko vada lektore Mērija Jirgensone, savukārt RTU 3. kursa studenti, atzīmējot  Latvijas Jaunatnes padomes atbalstīto AIDS upuru piemiņa dienu, noklausījās stāstījumu un noskatījās dokumentālu filmu par AIDS upuriem.
 

Informāciju sagatavoja:
Aina Krauče
Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece