Latvijas Akadēmiskā bibliotēka un Valsts arhīvu sistēmas centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija 2008. gada 29. maijā turpina lekciju ciklu par tēmu "Preventīvā konservācija – 21. gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā".
Seminārs notiks 29. maijā Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas telpās Rīgā, Rūpniecības ielā 10. Reģistrācijas sākums plkst. 12.00.

2008. gada 2. semināra tēmas:
 1. Pelējuma sēnes, to ietekme krājuma saglabāšanā.  Preventīvie pasākumi
  Renāte Daukste, Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas bioķīmiķe, dabas zinātņu maģistrs bioloģijā;
 2. Informācija par semināru "Rokrakstu aprūpe un restaurācija" Kopenhāgenā un par 8. Baltijas valstu restauratoru triennāli Tallinā
  Stāsta semināra un konferences dalībnieki no Akadēmiskās bibliotēkas un Centrālās mikrofotkopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas;
 3. Preventīvā konservācija un materiāla novecošanas iekšējie faktori (papīrs, āda, pergaments)
  Mārcis Dzenis, Rīgas Tehniskā universitāte, asociētais profesors, inženierzinātņu doktors;
 4. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma saglabāšanas darba prakse
  Rudīte Kalniņa, LNB Restaurācijas un digitalizācijas nodaļas vadītāja, ķīmijas zinātņu doktore.

Semināru cikls ir paredzēts visu līmeņu bibliotēku, arhīvu, muzeju speciālistiem!

2008. gadā ir ieplānotas četras tikšanās reizes - 2008. gada 4. aprīlī, 2008. gada 29. maijā, septembra 2. pusē un novembra 2. pusē.
 
Kā lektori semināru ciklam par preventīvo saglabāšanu kā 21. gadsimta prioritāti būs: Renāte Daukste, Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas bioķīmiķe, dabas zinātņu maģistrs bioloģijā, Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors, inženierzinātņu profesors Mārcis Dzenis un Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktora vietniece, inženierzinātņu maģistre Māra Sprūdža, Rudīte Kalniņa, LNB Restaurācijas un digitalizācijas nodaļas vadītāja, ķīmijas zinātņu doktore, Latvijas Akadēmiskās biblitēkas speciāliste Ieva Cesberga, un citi.

 
 
 
 
Informāciju sagatavoja:

Inta Rudzīte
Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktore, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Krājuma saglabāšanas nodaļa vadītāja
Tālr.: 67615266, 29285541
 
Jānis Ezers
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietnieks
Tālr.:  67106255, 29549165