No 10. līdz 11. jūnijam Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē notiks maģistra darbu aizstāvēšana Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studiju programmā.