No 20. līdz 30. maijam Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē notiks bakalaura darbu aizstāvēšana Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studiju programmā.