Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā viesojās Gētes institūta Rīgā valodas nodaļas vadītājs Dr. Rainers Būcs un nodeva bibliotēkas rīcībā mediju krājumu "Vācija un vācu valoda", kā arī tikās ar vācu valodas skolotājiem un jauniešiem, kuri skolā apgūst valodu.
 
Notika abpusēji ieinteresēta saruna par iespējām Jelgavā apgūt un pilnveidot vācu valodas zināšanas.
Izskanēja priekšlikums bibliotēkā rīkot vācu valodas interesentu sanāksmes, kurās neformālā atmosfērā būtu iespējams gan papildināt zināšanas par Vāciju, gan nostiprināt valodas lietošanas prasmes.

Mediju kopa "Vācija un vācu valoda" tapusi Gētes institūta sadarbībā ar Jelgavas Zinātnisko bibliotēku. Tā ikvienam Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas apmeklētājam būs pieejama gan izmantošanai uz vietas bibliotēkā, gan arī ņemšanai līdzi uz mājām.

Gētes institūta sagatavotajā krājumā ir apkopoti aktuāli mediji (grāmatas, CD, CD-ROM) par tādām tēmām kā kultūra, vēsture un Vācijas ģeogrāfija, kā arī materiāli vācu valodas apguvei un mācīšanai. Šī mediju kopa īpaši noderīga būs vācu valodas apguvējiem un skolotājiem.

Tādejādi Gētes institūts Rīgā turpina sadarbību ar Jelgavas Zinātnisko bibliotēku krājuma komplektēšanas un grāmatu izstāžu jomā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dzintra Punga
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece
Tālr.: 63007745