Valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" šodien parakstījusi līgumu ar "Nacionālo būvkompāniju apvienību", kas apņēmusies nākamajos trīs gados uzbūvēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku. Būvdarbu veikšanas līguma cena ir 114, 6 miljoni latu (135,2  miljoni latu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).
Bibliotēkas celtniecība notiks divos posmos – līdz 2009. gada septembrim tiks izbūvēts ēkas nulles cikls, bet 2011. gadā tiks pabeigts būvdarbu virszemes cikls. Vēl aptuveni gads būs nepieciešams, lai Latvijas Nacionālā bibliotēka varētu pārcelties uz jaunajām telpām. Līgums, kas regulē "Gaismas pils" būvniecību, paredz nodot no inženiertehniskā viedokļa pilnībā pabeigtu, pie siltumapgādes, ūdensapgādes, elektroapgādes, kanalizācijas un citām komunikācijām pieslēgta ēku, kurā Latvijas Nacionālā bibliotēka varēs strādāt un apkalpot apmeklētājus.
 
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" direktors Zigurds Magone norāda: "Līdz parakstītam līgumam ar bibliotēkas būvniekiem aģentūra ir tikusi trīs gados un tas ir īss laiks tik vērienīga, kā arī no inženiertehnoloģiskā viedokļa sarežģīta projekta attīstīšanai līdz faktiskajai būvniecības stadijai. Pēc līguma parakstīšanas nākamais nozīmīgākais uzdevums būs saņemt būvatļauju bibliotēkas ēkas celtniecībai un mēs plānojam, ka strādnieki būvlaukumā savu darbu varēs sākt šovasar ap Jāņiem."
 
Savukārt "Nacionālās būvkompāniju apvienības" vadītājs Māris Saukāns pēc līguma parakstīšanas atzina: "Nacionālās bibliotēkas ēka būs viens no komplicētākajiem būvobjektiem neatkarīgās Latvijas laikā. Arī mums kā būvniekiem šis ir ļoti liels izaicinājums – saprotam, ka visa sabiedrība rūpīgi un neatlaidīgi sekos līdzi ikvienai stikla rūtij, kas tiks iebūvēta, tādēļ mums ir jābūt nevainojamiem savā darbā. Būvnieki šo darbu darīs ar gandarījumu, apzinoties, ka nozīmīga šī projekta vērtība ir arhitektūra un "Gaismas pils" būs Rīgas un Latvijas vizītkarte. Esmu pārliecināts, ka šī ēka atbildīs visiem priekšstatiem par modernu, 21. gadsimta bibliotēku."
 
Valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" šodien parakstījusi līgumu arī ar uzņēmumu "Hill International", kas Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu līguma izpildes laikā nodrošinās autoruzraudzību un būvuzraudzību – proti, risinās tehniskos jautājumus, kā arī uzmērīs, novērtēs un saskaņos būvnieku izpildīto darbu apjomus un izmaksas, jo līguma izpildes gaitā apmaksa tiks veikta tikai par faktiski padarītiem darbiem. Autoruzraudzības un būvuzraudzības līgumu summa ir 4,4 miljoni latu.

 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, mob. tālr. +371 29405397